เจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการบริหาร (เลขานุการ)

315

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการบริหาร (เลขานุการ)    1    อัตรา

รายละเอียดของงาน

  • นัดหมายและจัดประชุม ทำรายงานการประชุมต่างๆ
  • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel ได้
  • มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาและสถานการณ์ได้ มีความอดทน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
  • พร้อมที่จะเรียนรู้งาน เก็บความลับได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานนอกเวลาได้
  • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 1]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด