เจ้าหน้าที่หน่วยนัด (ต่างประเทศ)

405

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หน่วยนัดต่างประเทศ    2    อัตรา

รายละเอียดของงาน

  •  รับโทรศัพท์ คัดกรองความต้องการของผู้มาติดต่อ
  • โอนสายและเลื่อนเวลาตรวจขอคนไข้
  • นัดคนไข้ให้พบแพทย์ตามอาการได้ถูกต้อง
  • บริหารจัดการงานเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา ใจรักงานบริการ
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสถานการณ์ได้ดี
  • มีความอดทน / มนุษย์สมัพันธ์ที่ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 1]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด