เบาหวานป้องกันได้ อยู่ที่ตัวเรา

604

โรคเบาหวานถือเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นโรคที่พบมากที่สุดในทุกช่วงวัยของคนไทยเลยก็ว่าได้ เรามีวิธีดูแลสุขภาพที่จะช่วยป้องกันด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาฝากกันค่ะ

สำหรับโรคเบาหวานที่พบมากในคนไทยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือ โรคเบาหวานที่พบได้จากกรรมพันธุ์ คือ มีประวัติคนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่หรือน้องที่เป็นโรคเบาหวาน และมีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เป็นโรคเบาหวานได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ โรคอ้วน การไม่ออกกำลังกาย ทำงานนั่งโต๊ะนาน หรือเคลื่อนไหวร่างกายน้อยไป เป็นต้น ทั้งนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตให้เหมาะสม โดยการควบคุมอาหารและออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตามนี้

  • อาหารที่ดีกับสุขภาพ คือ อาหารที่ทำให้ระดับน้ำตาลสูงไม่มาก (low glycemic index) มีใยอาหารมากและมีไขมันอิ่มตัวในปริมาณน้อย เพิ่มผักเมล็ดธัญพืชและผลไม้ที่มีรสไม่หวานจัดในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละบุคคลทั้งจำนวนพลังงานและสัดส่วนของอาหารในหนึ่งวัน การศึกษาในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานพบว่า ผู้ที่รับประทานข้าวขาวมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานถึงร้อยละ 21 และผู้ที่รับประทานข้าวซ้อมมือมากกว่า 2 มื้อต่อสัปดาห์ ทำให้ลดการเกิดโรคเบาหวานได้ร้อยละ 11
  • การออกกำลังกาย ควรเป็นชนิดแอโรบิก คือ การออกกำลังกายอย่างหนักพอควร และควรทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หัวใจและปอดทำงานได้ดี ได้แก่ การเดินเร็ว หรือวิ่งจ๊อกกิ้ง เป็นต้น ควรออกกำลังกายให้ได้เวลา150 นาทีหรือสองชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์ โดยออกกำลังกายให้ได้ 3-5 วันต่อสัปดาห์ โดยที่มีวันพักระหว่างออกกำลังกาย และควรออกกำลังกายชนิดยืดหยุ่นกล้ามเนื้อได้แก่ การแกว่งแขน การยกน้ำหนัก เป็นต้น
  • จำกัดเวลาดูโทรทัศน์ จากรายงานการศึกษาในต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2544 พบว่าทุก 2 ชั่วโมงที่ดูโทรทัศน์จะเพิ่มโอกาสโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 20 ดังนั้นจึงควรดูโทรทัศน์น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อจะได้มีเวลาไปทำกิจกรรมทางกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น
  • การลดน้ำหนักตัว ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน การลดน้ำหนักตัวลงร้อยละ 5 จากน้ำหนักเริ่มต้น สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้ถึงร้อยละ 58 และในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานถ้าลดน้ำหนักตัวลงได้ถึงร้อยละ 10 จากน้ำหนักเริ่มต้นสามารถลดการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานได้ร้อยละ 30-40

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตเป็นสิ่งที่ทำไม่ยากและเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก สำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานมาร่วมกันปรับเปลี่ยน เพื่อลดโอกาสเกิดโรคเบาหวานกันดีกว่านะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกโรคระบบต่อมไร้ท่อและเบาหวาน

โทร. 0 2265 7777 

 

แพทย์ผู้เขียน

อายุรแพทย์ทางด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด