ผลของมลภาวะทางอากาศกับสุขภาพตา

750

ในปัจจุบันมีภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงและมลภาวะทางอากาศ ก่อให้เกิดโรคของระบบทางเดินหายใจ ระบบการไหลเวียนของโลหิต รวมถึงโรคตา ซึ่งจะสัมพันธ์กับบริเวณที่มีมลภาวะทางอากาศเยอะขึ้น มลภาวะทางอากาศที่พบมากในเมืองใหญ่ ได้แก่

Carbon monoxide ถูกปล่อยออกมาจากรถยนต์และเครื่องปรับอากาศ เป็นสาเหตุหลักของมลภาวะทางอากาศ
Nitrogen dioxide ถูกปล่อยออกมาจากรถยนต์และโรงงาน ก่อให้เกิดภูมิแพ้
Particulate matter อนุภาคของฝุ่นผง ถูกปล่อยออกมาจากรถยนต์ ฝุ่นบริเวณก่อสร้าง การเผาไหม้ของไม้และเชื้อเพลิง ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองและภูมิแพ้
Sulphur dioxide ถูกปล่อยออกมาจากโรงงาน มีกลิ่นเหมือนไข่เน่า ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง ตา และระบบหายใจ

ผลของมลภาวะทางอากาศกับตา
มลภาวะทางอากาศมีผลโดยตรงกับตา โดยกลไกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตายังไม่ชัดเจน แต่อาจเกิดจากการลดลงของ tolerance ของระบบภูมิคุ้มกัน ร่วมกับการมี pro-inflammatory cytokines

อาการเกิดได้ตั้งแต่ระคายเคืองเล็กน้อยจนถึงรุนแรงได้ อาการที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ตาแห้ง ซึ่งอาจเกิดจากความชื้นน้อยในบริเวณที่มีมลภาวะทางอากาศเยอะ อาการแสดงของตาแห้ง ได้แก่ แสบตา เคืองตา น้ำตาไหล ขี้ตาเหนียว ตามัว สู้แสงไม่ได้ ร่วมกับอาการอื่นๆ เช่น อาการภูมิแพ้ ได้แก่ คันตา ตาแดง มีขี้ตา ตาบวม ลืมตาไม่ขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น เยื่อบุตาอักเสบ กระจกตาติดเชื้อ ผู้ที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง เด็กที่ไปโรงเรียน มีโอกาสมีอาการเหล่านี้มากขึ้น

การรักษา
– หยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆ ช่วยหล่อลื่นและล้างสิ่งแปลกปลอมออก
– สวมแว่นกันแดด เพื่อป้องกันฝุ่นและเศษสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าตา
– หลีกเลี่ยงการขยี้ตาอย่างรุนแรง เพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการแพ้รุนแรงขึ้น ลดโอกาสติดเชื้อ
– ประคบเย็นที่ตา ช่วยลดบวมและลดอาการคัน
– หลีกเลี่ยงการสาดน้ำเข้าสู่ตาโดยตรง
– หลีกเลี่ยงการใส่คอนแทคเลนส์และงดแต่งตาในระหว่างเจ็บตา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกโรคตา
โทร. 0 2265 7777 

แพทย์ผู้เขียน

แพทย์เฉพาะทางโรคต้อหิน
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 4]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด