โรคตาในผู้สูงอายุ

766

ปัญหาเรื่องสายตาที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกิดจากความเสื่อมถอยตามอายุ ถ้าหากไม่ระวังรักษาสุขภาพตา ก็อาจทำให้เกิดความผิดปกติและปัญหาอื่น ๆ ตามมาได้ การสังเกตอาการ หรือการตรวจสุขภาพตาควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบการมองเห็นไม่รบกวนในชีวิตประจำวันนะคะ วันนี้เรามารู้จักโรคตาที่พบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้นกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้าง

ผู้สูงอายุกับเรื่องสุขภาพเป็นของคู่กันที่ต้องดูแล ยิ่งอายุมากขึ้นอวัยวะต่าง ๆ  ในร่างกายจะเกิดการเสื่อมตาม ๆ กันมา ไม่เว้นแม้ตาดวงตา ซึ่งโรคตาบางโรคจะพบได้เมื่ออายุมากขึ้น ผู้สูงอายุจึงควรตรวจตาโดยจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อหาความผิดปกติในช่วงแรกจะได้สามารถป้องกันรักษาหรือชะลอความเสื่อมได้ สำหรับโรคตาที่พบมากในผู้สูงอายุ คือ

  • ต้อกระจก เกิดจากความขุ่นมัวของเลนส์แก้วตา ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้แสงผ่านเข้าไปที่จอประสาทตาด้านในลูกตาได้น้อยลง ผู้ป่วยจึงมองเห็นภาพต่าง ๆ อย่างพร่ามัวและเป็นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษา ต้อกระจกไม่ได้ทำให้มีอาการเจ็บหรือระคายเคืองใด ๆ ที่ตา โดยอาจเกิดกับตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้างได้
  • เบาหวานขึ้นตา เป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ทำให้เส้นเลือดที่เข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาผิดปกติ เกิดจากปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ประกอบกับระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน และโรคประจำตัวอื่น ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง ในระยะแรกของภาวะเบาหวานขึ้นตาอาจจะยังไม่พบอาการหรือความผิดปกติใด ๆ แต่เมื่อมีความรุนแรงมากขึ้น จะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดปกติไป เกิดภาพมัว หรือเห็นภาพบิดเบี้ยว แยกแยะสีได้ยากขึ้น หรือสูญเสียการมองเห็น เป็นต้น
  • ต้อหิน เกิดจากความดันในลูกตาที่สูงขึ้นจนกดทำลายเส้นประสาทตา จะเกิดขึ้นบ่อยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ในผู้ที่มีประวัติของคนในครอบครัวเป็นต้อหิน หรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ลักษณะและความรุนแรงแตกต่างกันไปตามประเภทของต้อหินที่เป็น โรคต้อหินส่วนใหญ่จะทำให้ลานสายตาเสียบริเวณขอบในระยะเริ่มแรก ซึ่งผู้ป่วยจะยังไม่รู้สึกถึงการมองเห็นที่ผิดปรกติต่อมาจะสูญเสียการมองเห็นจากทางด้านนอก และตาบอดในที่สุด ดังนั้นการจะทราบว่าเป็นโรคนี้หรือไม่จึงต้องได้รับการตรวจจากจักษุแพทย์เท่านั้น
  • ภาวะสายตายาว มีอาการเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป จะทำให้ไม่สามารถมองเห็นวัตถุในระยะใกล้ได้ชัดเจน แต่มองเห็นวัตถุในระยะไกลได้ชัดเจน เนื่องจากความสามารถและช่วงในการเพ่งปรับสายตาลดลง เนื่องจากเลนส์แก้วตาแข็งตัวขึ้น และการทำงานของกล้ามเนื้อตาลดลง ผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดเมื่อยตา และปวดศีรษะได้ถ้าเพ่งมองนาน ๆ ใช้สายตามองระยะใกล้ ๆ ได้ลำบาก เช่น อ่านหนังสือ เย็บผ้า เป็นต้น

หากผู้สูงอายุสงสัยว่าสายตาผิดปกติสามารถมาพบจักษุแพทย์ได้ทันที หรือตรวจตาอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อช่วยปกป้องดวงตาและการมองเห็นของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกโรคตา
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.6]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด