การทำ IUI เหมาะกับใคร?

524

คู่สมรสมีบุตรยากนั้น หมายถึง การที่คู่สมรสไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หลังจากได้พยายามมีบุตร โดยการไม่คุมกำเนิดมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ปัจจุบันมีวิธีช่วยรักษาให้ผู้ที่มีบุตรยากมีหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่สามารถช่วยได้นั่นคือ การฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก หรือ IUI (Intra – uterine insemination) ว่าแต่การทำ IUI เหมาะกับใครบ้าง เรามีข้อมูลมาบอกค่ะ

การฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก หรือ IUI (Intra – uterine insemination) เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยผู้มีลูกยากให้สามารถตั้งครรภ์ได้ เป็นการฉีดเชื้ออสุจิที่ผ่านกระบวนการคัดกรองตัวที่แข็งแรงเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรง ด้วยการใช้ท่อพลาสติกขนาดเล็กสอดผ่านปากมดลูกเข้าไปแล้วฉีดเชื้อเข้าไปในโพรงมดลูกจะทำในเวลาช่วงที่ไข่ตกหรือใกล้ไข่ตก โดยวิธีนี้จะเป็นการช่วยลดระยะการเดินทางของอสุจิ ที่ตัวอสุจิจะไม่ต้องว่ายผ่านช่องคลอดและปากมดลูกเหมือนในการมีเพศสัมพันธ์ปกติ ผู้มารับการรักษาโดยการทำ IUI จะต้องมีท่อรังไข่ปกติไม่ตีบตันอย่างน้อย 1 ข้าง และจะต้องมีไข่ตกในรอบของการทำ

การทำ IUI (Intra – uterine insemination) เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่เชื้ออสุจิไม่แข็งแรง เช่น อสุจิมีปริมาณน้อย รูปร่างผิดปกติเคลื่อนที่ช้าการทำ IUI (Intra – uterine insemination) อาจเป็นวิธีแรกๆ ที่จะช่วยให้อสุจิเดินทางถึงรังไข่ได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • ผู้ที่มีลูกยากโดยหาสาเหตุไม่ได้ อาจแนะนำให้ใช้วิธี IUI (Intra – uterine insemination) เป็นวิธีแรกในการรักษาร่วมกับยากระตุ้นการตกไข่
  • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตกไข่ เช่น จำนวนไข่ตกน้อยเกินไป
  • ผู้ที่ต้องการรับบริจาคเชื้ออสุจิ คู่รักบางคู่อาจไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยตัวเอง จึงต้องการรับบริจาคอสุจิ
  • ผู้ที่มีลูกยากโดยเกิดจากปัญหาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ อาจทำร่วมกับใช้ยากระตุ้นไข่
  • ผู้ที่มูกบริเวณปากมดลูกผิดปกติ ในบางรายอาจผลิตของเหลวเหล่านี้มาเหนียวข้นเกินไป อสุจิจึงไม่สามารถเคลื่อนที่ถึงท่อนำรังไข่ได้

การทำ IUI (Intra – uterine insemination) เป็นวิธีช่วยเหลือผู้ที่มีลูกยากให้สามารถตั้งครรภ์ได้ มีอัตราความสำเร็จมากพอสมควรและปลอดภัย แต่หากทำวิธีข้างต้นแล้วฝ่ายหญิงยังไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ แพทย์อาจแนะนำวิธีอื่นมาใช้ในการรักษาต่อไป เช่น การทำเด็กหลอดแก้ว การทำอิ๊กซี่ เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกสุขภาพสตรีและรักษาผู้มีบุตรยาก
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.4]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด