ไข้หวัดใหญ่ ใครเสี่ยง !!

238

this content porn xxx

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย แต่จะมีกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งหากได้รับเชื้อแล้ว อาจมีอาการรุนแรงและส่งผลต่อชีวิตได้ ใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว วันนี้เรามีข้อมูลมาบอกค่ะ

  • เด็กเล็กอายุ 6 เดือน-2 ปี
  • สตรีมีครรภ์ โดยมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  • ผู้สูงวัย อายุมากกว่า 65 ปี
  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค คือ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หลอดเลือดสมอง โรคปอด ไตวาย หอบหืด และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
  • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ และผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
  • ผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม / BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตรม.
  • ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

กลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 กลุ่มตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น หากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้ว มักจะมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรง ดังนั้นการป้องกันที่เหมาะสม คือ ควรฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง ในช่วง 1-2 เดือนก่อนฤดูการระบาดของไข้หวัดใหญ่ หรือก่อนเข้าฤดูฝน และหมั่นดูแลร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกอายุรศาสตร์
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.8]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด