ภาวะมารยาททางสังคมบกพร่อง

11867

this content porn xxx

หลายคนไม่ทราบว่าตนเองอยู่ในภาวะมารยาททางสังคมบกพร่องจึงแสดงพฤติกรรมแปลกๆโดยไม่รู้ตัว เช่น ไม่เป็นมิตรกับใคร หวาดระแวง เห็นผู้อื่นเป็นศัตรู ซึ่งคนภายนอกจะเข้าใจว่าผู้ที่ประสบกับภาวะนี้เกิดจากการเลี้ยงดูมาคนละวิธีและมีพื้นฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน แต่ความจริงไม่ใช่แค่นั้น เพราะผู้ที่ประสบกับภาวะมารยาททางสังคมบกพร่องเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความผิดปกติ ซึ่งถ้าละเลย ปล่อยไว้เป็นเวลานานจะส่งผลให้ผู้ที่ประสบกันภาวะมีปัญหากับการคนรอบข้าง ไม่สามารถเข้าสังคมและทำงานร่วมกันผู้อื่นได้

ข้อสังเกตเบื้องต้น
ผู้ที่ประสบกับภาวะจะมีอาการที่แสดงออกให้เห็นได้จากการตอบสนองและการมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นลดลง เช่น การกล่าวทักทาย ขอบคุณ คำขอโทษ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือแสดงความช่วยเหลือคนอื่น ระบบประสาทของผู้ที่ประสบกับภาวะจะมีความรู้สึกไวมากเป็นพิเศษ หากเจอสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่ตนเองไม่พึงพอใจ จะมีอาการตอบสนองอย่างรุนแรงทันทีจะแสดงออกทาง สีหน้า พฤติกรรมทางกายโดยไม่รู้ตัว

ข้อสังเกตระดับกลาง
ผู้ที่ประสบกับภาวมารยาททางสังคมบกพร่อง จะไม่สนใจมารยาทพื้นฐานของสังคม เช่น การขอบคุณ การขอโทษ การตอบรับการทักทาย หรือไม่ให้ความร่วมมือกับงานส่วนรวม ไม่มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่แสดงน้ำใจเท่าที่ควร หรือไม่คิดจะทำสิ่งใดหากปราศจากผลตอบแทน

ข้อสังเกตระดับเฝ้าระวัง
ผู้ที่ประสบกับภาวะจะมีอาการต่อต้านสังคมอย่างชัดเจน หลักการ “เหตุ” และ “ผล” จะหายไป และจะใช้สัญชาตญาณของความเห็นแก่ตัวจะเข้ามาแทนที่อย่างเห็นได้ชัดและจะแสดงอาการไม่พึงพอใจอย่างชัดเจนโดยไม่มีความสนใจคนรอบข้าง เช่น สีหน้าบูดบึ้ง อวดตัว แสดงกริยาก้าวร้าวต่อผู้ที่ทำได้ดีกว่า ผู้ที่ประสบกับภาวะบางรายจะมีท่าทีที่ดูแปลกผิดปกติ เนื่องจากบุคลิกภาพเสียไป คิดว่าตนสำคัญเกินกว่าจะต้องลดตัวเองลงไปทำดีกับผู้อื่น แต่คนรอบข้างจะต้องมาเอาใจตน และจะเห็นว่าตนเองเท่านั้นที่สำคัญที่สุด จนไม่จำเป็นต้องเคารพกติกามารยาทหรือกาลเทศะใดๆ ในสังคมอีกต่อไป

ผู้ที่ประสบกับภาวระยะเบื้องต้นและระยะปานกลาง สามารถลดอาการให้ทุเลาได้โดย
ฝึกการแสดงออกทางกายภาพ เช่น การยิ้ม กล่าวขอบคุณ ขอโทษ อย่างจริงใจให้เป็นนิสัยนึกถึงใจเขาใจเราให้มากกว่าปกติ ส่วนในผู้ที่ประสบกับภาวะที่มีอาการรุนแรง แนะนำให้ลดการรับสื่อต่างๆ เพื่อป้องกันการกระตุ้นสิ่งเร้ารอบตัวแต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำให้มาพบแพทย์น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกสุขภาพจิต
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด