คลินิก

รักตับ รู้เรื่องมะเร็งตับ

โรคมะเร็งตับเป็นโรคที่ให้การวินิจฉัยระยะเริ่มแรกได้ช้า เนื่องจากไม่ค่อยมีอาการ เมื่อมีอาการโรคก็พัฒนาไปมากแล้ว

CVS โรคฮิตสำหรับคนติดจอ

มีการศึกษาวิจัยพบว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่มีจอภาพแสดงผลเหล่านี้เป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ มองไม่ชัด แสบตา และปัญหาอื่นๆ ตามมา ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้

การดูแลรักษาสุขภาพสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

การรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนั้นจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อ ผู้ป่วยให้ความร่วมมือกับแพทย์ และพยาบาล โดยให้การดูแลและสนใจต่อสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอดังนี้
- การควบคุมน้ำหนักตัว
- การควบคุมอาหาร
- การใช้ยา
- การป้องกันการติดเชื้อ
- การสังเกตการผิดปกติ ที่อาจเกิดขึ้นอยู่ที่บ้าน

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังและญาติ

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจร่างกายก่อนเข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกครั้ง กรณี ผู้ป่วย มีภาวะแทรกซ้อน หรืออาการผิดปกติ เช่น หอบเหนื่อย ความดันโลหิตต่ำ หัวใจทำงานผิดปกติ ฯลฯ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยง และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่แผนก ICU จนกว่าอาการต่างๆ พ้นจากภาวะวิกฤต แล้วค่อยกลับมาฟอกในแผนกไตเทียมอย่างเดิม ผู้ป่วยทุกท่านควรแต่งกายให้เรียบร้อย และรักษาความสะอาดของร่างกาย ตัดเล็บมือ และเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ ผู้ป่วยสามารถนำของใช้ส่วนตัวมาใช้ในแผนกได้ เช่น...

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ภัยเงียบสู่กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เกิดจากไขมันและพังผืดสะสมในผนังของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดมีการตีบแคบลง ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
0