มะเร็งปอด ภัยร้ายต่อสุขภาพ

688

อย่างที่ทราบกันดีว่าโรคมะเร็งสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ ในบทความนี้จะกล่าวถึงโรคมะเร็งปอดที่เป็นโรคมะเร็งยอดฮิตที่พบได้บ่อยในคุณผู้ชาย ซึ่งอาจจะเกิดจากพฤติกรรมต่าง ๆ ที่คอยทำร้ายสุขภาพทั้งแบบรู้ตัว และแบบไม่รู้ตัว เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

มะเร็งปอดเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในโรคที่คร่าชีวิตคนไทยหลายหมื่นคนทุกปี สาเหตุหลักที่เกี่ยวข้องมาจากการสูบบุหรี่ ซึ่งถือเป็นสาเหตุหลักของมะเร็งชนิดนี้ถึง 85% ของสาเหตุการเกิดทั้งหมด ส่วนใหญ่เกิดในผู้ป่วยวัยสูงอายุ และอัตราการเกิดโรคมะเร็งปอดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามอายุที่มากขึ้น โดยทั่วไปมะเร็งปอดจะได้รับการวินิจฉัยในผู้ที่มีอายุระหว่าง 70-74 ปี อาการของมะเร็งปอดส่วนมากจะไม่ค่อยแสดงอาการในระยะแรก แต่จะมีสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเกิดโรคเมื่อมีการเจริญเติบโตของมะเร็งมากขึ้น ที่พบได้บ่อย คือ ไอเรื้อรัง อาจไอมีเลือดปนเสมหะ หรือไอออกเป็นเลือดสด หายใจมีเสียงดังวี้ด เจ็บหน้าอกเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ

การรักษามะเร็งปอด เมื่อได้รับผลการวินิจฉัยที่แน่นอนว่าเป็นมะเร็งปอด แพทย์จึงสามารถระบุถึงวิธีที่ใช้ในการรักษาได้ ซึ่งการรักษามะเร็งทั่วไป ได้แก่ การผ่าตัด การฉายแสง และการใช้ยาเคมีบำบัด การรักษาวิธีใดทั้งนี้จะเลือกความเหมาะสมกับชนิดของมะเร็งปอดและระยะของโรคด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด