รู้ทันโรคปอดอักเสบ

2066

this content porn xxx

โรคปอดอักเสบ เป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนทั่วไปและทุกวัย  มีโอกาสพบได้มากขึ้นในบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง  เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ถ้าตรวจพบในระยะแรกเริ่มก็มีทางเยียวยารักษาให้หายได้

ปอดอักเสบ คือ การอักเสบของเนื้อปอดซึ่งประกอบด้วยถุงลมปอดและเนื้อเยื่อโดยรอบถุงลมปอดมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอากาศเมื่อมีการอักเสบ (บวมและมีหนองขัง) ก็ทำให้เกิดอาการหายใจหอบ หายใจลำบากจัดว่าเป็นภาวะร้ายแรงและเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญ ปอดอักเสบเกิดจากหลายสาเหตุ ที่พบบ่อย คือ การติดเชื้อ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย โปโตซัว หรือเชื้อวัณโรค แต่ละคนมีการติดเชื้อยากง่ายที่ต่างกัน มักพบในคนที่มีภูมิต้านโรคต่ำ ผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ผู้ที่เป็นโรคทางปอดเรื้อรัง (เช่น หืด ถุงลมปอดโป่งพอง) ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ที่กินยาสตีรอยด์ นาน ๆ เป็นต้น

แพทย์สามารถวินิจฉัยได้จากอาการที่แสดง คือ มีไข้ ไอ มีเสมหะ เจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย ซึ่งเป็นอาการสำคัญของโรค โดยแพทย์จะเลือกตรวจตามความเหมาะสม และตามความจำเป็นของอาการ ได้แก่ การเอกซเรย์ปอด การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การนำเสมหะไปตรวจหาเชื้อ การย้อมเสมหะ เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจและปอด
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด