โรคหอบหืด โรคทางเดินหายใจที่ควรระวัง

4447

this content porn xxx

โรคหืดหรือโรคหอบหืด (Asthma) เป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ทำให้หลอดลมมีความไวต่อการถูกกระตุ้นด้วยสารก่อภูมิแพ้หรือตัวกระตุ้นต่างๆ ทำให้มีการตีบแคบ เกิดการหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อบริเวณหลอดลม ทำให้หายใจลำบาก หายใจมีเสียงวี้ด อากาศเข้าสู่ปอดน้อยลง หายใจไม่อิ่ม มีอาการไอ เจ็บหน้าอก เป็นโรคที่มีโอกาสเกิดได้ทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่ เป็นโรคที่ไม่หายขาด แต่จะมีอาการดีขึ้น หรือแย่ลงเป็นๆ หายๆ บางคนก็นานๆ เป็นครั้งเวลาเป็นหวัด โรคหอบหืดจะมีการอักเสบของหลอดลมเกือบตลอดเวลาแม้จะไม่มีอาการ การอักเสบนี้ถ้ามีความรุนแรงอาจนำไปสู่การทำลายหลอดลมอย่างถาวรได้

การวินิจฉัยโรคหอบหืดนั้นสามารถทำได้จากการซักประวัติของผู้ป่วยและการตรวจร่างกาย แต่จำเป็นต้องอาศัยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการในกรณีที่สงสัยว่าผู้ป่วยอาจเป็นโรคอื่นที่มีลักษณะอาการคล้าย ๆ กัน เช่น

  • สไปโรเมทรีย์ (Spirometry) เป็นเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด
  • Peak Flow Meter เป็นเครื่องวัดความเร็วสูงสุดของลมที่เป่าออกได้ ใช้เพื่อวัดสมรรถภาพของปอด
  • ยาขยายหลอด ใช้เพื่อขยายหลอดลม ลดอาการเหนื่อยหอบ เช่น ยา Ventolin, Bricanyl, Meptin ทั้งชนิดยาเม็ดและยาพ่น
  • ยาต้านการอักเสบ ใช้ควบคุมโรคให้เข้าสูระยะสงบ ได้แก่ ยาพ่นที่มีส่วนประกอบของ สเตอรอยด์ เช่น Pulmicort, Flixotide, Symbicort เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจและปอด

โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.4]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด