โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร้าย! แต่ป้องกันได้

8249

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถแพร่กระจายได้ง่ายเพียงแค่หายใจเอาละอองเสมหะปนเปื้อนเชื้อจากคนป่วย หรือจากการโดนเชื้อไวรัสและมาสัมผัสจมูก ปาก หรือ ตา ปกติอาการไม่รุนแรงมากนัก เหมือนไข้หวัดธรรมดาหายได้เอง มีอาการ ไข้ต่ำ ไอ เหนื่อยง่าย และปอดอักเสบ ในปัจจุบันยังไม่มียาที่รักษาเฉพาะเจาะจง แต่ในเด็กเล็ก คนสูงอายุ และคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำอาจเป็นได้รุนแรงถึงขั้นภาวะหายใจล้มเหลว โคโรนาไวรัสมีหลายสายพันธุ์ โรคซาร์ส และโรคเมอร์ส ก็เกิดจากโคโรนาไวรัสแต่ต่างสายพันธุ์กัน

กลุ่มเสี่ยงโรคปอดอักเสบติดเชื้ออย่างรุนแรงที่อันตรายถึงชีวิต

 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีและผู้ที่มีอายุสูงกว่า 65 ปี
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต โรคเบาหวาน โรคตับ
 • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่ติดเชื้อไวรัส HIV โรคมะเร็ง
 • ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ

วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดและจุดที่มีความเสี่ยง
 • ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ หากเลี่ยงไม่ได้ ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันเสมอ
 • หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการปรุงสุก
 • ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น
 • หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ
 • รักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
 • หากอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที
อย่าเผลอจับหน้า ป้องกันไวรัสโควิด 19 เข้าตัว
หน้ากากอนามัยดูแลไม่ถูกวิธี อาจนำเชื้อโรคมาให้คนใส่
รู้ทันโคโรนาไวรัส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2265 7777 

แพทย์ผู้เขียน

อายุรแพทย์ทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด