8 วิธีรับมือเด็กสมาธิสั้น

พัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเป็นเรื่องที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามนะคะ หากลูกน้อยมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายโรคสมาธิสั้น เช่น อยู่ไม่นิ่ง ซุกซน วอกแวก ไม่สามารถจดจ่อกับกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้นาน ก็อาจส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตประจำวันได้ วันนี้เรามีวิธีการดูแลเพื่อช่วยเด็กรับมือกับโรคนี้มาฝากค่ะ อ่านเพิ่มเติม…