รพ.วิชัยยุทธน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

116

this content porn xxx

โรงพยาบาลวิชัยยุทธจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อวิชาชีพพยาบาล และเชิดชูความเสียสละของเจ้าหน้าที่พยาบาล นำโดยนายแพทย์สุรวุฒิ ปรีชานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ พร้อมกิจกรรมสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จย่า และมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นและผู้ช่วยพยาบาลดีเด่นประจำปี 2565

 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]