แจ้งขยายวันหมดอายุคูปองของวัคซีนทางเลือก MODERNA รอบที่ 2

341

this content porn xxx

ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ขอแจ้งขยายวันหมดอายุคูปองของวัคซีน
สำหรับผู้จองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 2 (ก.ย.2564)
ขยายวันหมดอายุของคูปองวัคซีนจากเดิม 31 สิงหาคม 2565 เป็น 31 ตุลาคม 2565

กรุณาเร่งนำคูปอองมารับการฉีดวัคซีนภายในวันที่กำหนด

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2]