• banner

CVS โรคฮิตสำหรับคนติดจอ

ในยุคปัจจุบัน โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ สมาร์ทโฟน มีการใช้งานอย่างแพร่หลายใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกช่วงอายุ โดยวัตถุประสงค์ เพื่อการทำงานการติดต่อสื่อสาร หรือการพักผ่อนหย่อนใจ มีการศึกษาวิจัยพบว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่มีจอภาพแสดงผลเหล่านี้เป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ มองไม่ชัด แสบตา และปัญหาอื่นๆ ตามมา ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้เรียกว่า “Computer Vision Syndrome หรือ CVS”

วิธีป้องกันและแก้ไข
  • ควรใช้แว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์เพื่อแก้ไขสภาวะสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียงอย่างเหมาะสม
  • กระพริบตาขณะที่มีการใช้งานให้บ่อยขึ้น หากมีอาการแสบระคายเคืองตามากผิดปกติ ควรพิจารณาการใช้น้ำตาเทียม
  • จัดระยะห่างของจอภาพแสดงผลต่างๆ ให้เหมาะสม โดยระยะห่างสำหรับสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ 1 ฟุต คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 2 ฟุต และโทรทัศน์ 3 เมตร
  • ความสว่างของสิ่งแวดล้อม ไม่ควรมีแสงสว่างจ้าเข้าตา จากหน้าต่าง หลอดไฟเพดาน รวมถึงแสงสะท้อนที่เกิดจากแสงไฟตกกระทบบนหน้าจอภาพแสดงผล
  • ระดับจอภาพแสดงผล ควรอยู่ระดับต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 10 องศา
  • ปรับเก้าอี้นั่งให้เหมาะสม ท่าทางที่ดีและเหมาะสมในการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ควรนั่งตัวตรง หลังเอนไปด้านหลังเล็กน้อย แขนทั้งสองข้างอยู่ในแนวขนานกับพื้น เท้าวางราบกับพื้น
  • หากต้องใช้จอภาพแสดงผลเป็นระยะเวลานานๆ ควรพักสายตา โดยหยุดพักทุก 20 นาที มองไประยะไกลที่ 20 ฟุต เป็นระยะเวลา 20 นาที
  • ฝึกกล้ามเนื้อตา โดยใช้มือถือปากกา แล้วยืดเหยียดแขนออกไปตรงหน้าให้อยู่ตรงกลางพอดี ใช้ตาทั้ง 2 ข้างเพ่งมองจ้องไปที่ปลายปากกา ค่อย ดึงปากกาเข้ามาที่ตาช้าๆ อย่างต่อเนื่อง โดยที่ตายังคงจ้องอยู่ที่ปลายปากกา จนกระทั่งเห็นปลายปากกาแยกเป็น 2 จุด หรือเริ่มมัววมองไม่ชัด ให้หยุดและเพ่งมองปลายปากกาจนคมชัดเป็นภาพเดียวค้างไว้นาน 30 วินาที จึงผ่อนคลายโดยถอยมือกลับไปตั้งต้นใหม่ที่ระยะสุดแขน ควรฝึกวันละ 3 รอบ รอบละ 20 ครั้ง รวมเป็นวันละ 60 ครั้งสม่ำเสมอทุกวัน อย่างน้อยประมาณ 3 สัปดาห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคตา โทร. 0 2265 7777 
ศูนย์รักษา: ศูนย์โรคตา
วัน/เดือน/ปี ที่โพสต์: 07/06/2021

แพ็กเกจอื่นๆ