การขู่เด็กให้กลัว ความเสียหายที่พ่อแม่ต้องใส่ใจ

732

สังคมไทยมีลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่ การอบรมเลี้ยงดูเด็กในบ้านจึงมีญาติพี่น้องช่วยกันดูแลและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวิธีหนึ่งที่พบเจอได้บ่อยครั้ง คือ การหลอกให้เด็กกลัว เช่น เดี๋ยวให้ตำรวจจับ เดี๋ยวให้หมอฉีดยาเสียเลย เดี๋ยวจับให้ผีหลอก เดี๋ยวจับให้หมากัด เพื่อเป็นการลดความซุกซนของเด็ก แต่ทราบหรือไม่ว่าทุกๆ อย่าง จะเกิดเป็นความฝังใจลงไปในความรู้สึกส่วนลึก ทำให้เด็กมีความกลัวอย่างไร้เหตุผล และกลัวในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องกลัว

ผลที่เกิดต่อเด็กเมื่อมีความรู้สึกกลัวแบบตื่นตระหนก
ความกลัวที่เกิดขึ้นกับเด็ก จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ เนื่องจากเด็กยังมีประสบการณ์น้อยและไม่สามารถแยกแยะเหตุผลต่างๆ ได้ ความกลัวนั้นจึงฝังแน่นในความรู้สึก “แบบไร้เหตุผล” ซึ่งต่างจากผู้ใหญ่ที่เป็นความรู้สึก “ตกใจ” ส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพกลายเป็นเด็กระแวงจนเกินเหตุ กรณีหากเด็กกลัวอย่างรุนแรง และต้องอยู่ในภาวะนั้นๆ นานๆ อาจส่งผลต่ออาการทางประสาท เช่น เด็กที่ถูกขังในห้องความมืด เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อเจอสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น การใช้ลิฟท์เพียงคนเดียวจะเกิดความเครียด หัวใจเต้นเร็ว เนื่องจากสมองจะจินตนาการความรู้สึกในอดีตซึ่งเกิดขึ้นในวัยเด็ก แต่ในทางกลับกันความกลัวก็มีข้อดีเช่นกัน หากกลัวนั้นมีเหตุมีผลตามสัญชาตญาณของมนุษย์  เช่น กลัวที่สูง กลัวเจ็บป่วย กลัวสัตว์ร้ายมีพิษ เป็นต้น เด็กจะได้ไม่ประมาท ช่วยลดอุบัติเหตุและเป็นการสร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมกับเด็กอีกด้วย

การลดความซุกซนด้วยเหตุและผล ทางออกที่ดีของครอบครัวสมัยใหม่
การสอนให้เด็กคิดและตั้งคำถามถึงผลที่จะตามมาด้วยความใจเย็นจะทำให้เด็กได้มีโอกาสทบทวนถึงผลของการ  กระทำอย่างรอบคอบ หากฝึกให้คุ้นเคยจนเป็นนิสัยเมื่อเขาโตขึ้น เขาจะเป็นเด็กที่มีเหตุผล ไม่ถูกชักจูงโดยคนรอบข้างไปในทางที่ผิดได้อีกด้วย

โดย กองบรรณาธิการ

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด