ตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร

753

this content porn xxx

หลายครั้งที่บางคนอาจตั้งคำถามว่าทำไมต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ทั้งที่ร่างกายก็ยังปกติแข็งแรงดี แต่หารู้ไม่คะว่า ในแต่ละวันร่างกายเราต้องเจออะไรมาบ้างโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวจนมีอาการผิดปกติบางอย่างส่งสัญญาณเพื่อเตือนให้เรารู้ว่าตอนนี้เราต้องตรวจสุขภาพแล้วหรือยัง ? วันนี้เรามีสาระสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีว่าสำคัญอย่างไรมาบอกเล่าให้ฟังกันค่ะ

การตรวจสุขภาพประจำปี คือ การคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นการหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคในขณะที่ร่างกายยังไม่มีอาการแสดง จะทำให้เราสามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งหากตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะได้รู้ถึงการปฏิบัติตัวให้เหมาะสม เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงมีประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้รับการตรวจและแพทย์ เพราะจะช่วยให้มีโอกาสป้องกันและรักษาก่อนที่โรคจะพัฒนาไปมากขึ้น

การเลือกตรวจสุขภาพควรเลือกตรวจตามความจำเป็นและตามความเหมาะสมของแต่ละคน ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย นอกจากนี้แล้วยังมีความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น พันธุกรรม และพฤติกรรม ก็เป็นอีกอีกปัจจัยหนึ่งสำหรับการเลือกตรวจคัดกรอง เช่น ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ควรเริ่มตรวจคัดกรองเร็วกว่าปกติ หรือผู้ที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ ควรคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น

ในความเป็นจริงการตรวจสุขภาพที่ถูกต้องนั้้น ไม่ใช่การตรวจเพื่อมุ่งค้นหาว่าป่วยเป็นอะไร แต่ต้องเป็นการตรวจในขณะที่ยังไม่ได้ป่วยเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงของความเป็นไปได้ว่าอาจจะป่วยด้วยโรคอะไร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ เพื่อให้ผู้รับการตรวจได้รับคำแนะนำถึงการดูแลสุขภาพและทำอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างถูกต้อง การตรวจสุขภาพก็เหมือนกับการประเมินสภาพร่างกายของเราเองค่ะว่าภายในร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่หรือไม่นั่นเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด