โควิด 19 VS วัณโรค

771

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้ “โควิด” เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 รองจากวัณโรค
โรคติดต่ออันตรายทั้งสองโรคนี้เป็นอย่างไร และมีวิธีป้องกันตัวเองได้อย่างไรบ้าง วันนี้เรามีข้อมูลจากนพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ อายุรแพทย์ทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธมาเล่าให้ฟังกันค่ะ

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด