โรคอ้วนในเด็ก เรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม

2032

พฤติกรรมการบริโภคมีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กนะคะ การรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยทำให้ห่างไกลจากโรคอ้วนได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรต้องใส่ใจสร้างนิสัยการบริโภคในเด็ก วันนี้เรามีบทความสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้มาบอกเล่าให้ฟังกันค่ะ

อ้วน หมายถึง ร่างกายที่มีไขมันส่วนเกินสะสมในเซลล์ไขมันมากจนมีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะมีผลเสียต่อสุขภาพ หากมีอาการอ้วนตั้งแต่เด็ก จะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ได้

การดูแลสุขภาพอนามัยเด็กมีทั้งในด้านโภชนาการและให้วัคซีนป้องกันโรค ทำให้เด็กไม่ป่วยบ่อย การเจริญเติบโตทั้งน้ำหนักตัวและความสูงอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยมาตรฐานตามเพศและอายุ แต่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูแลเด็กทั้งในครอบครัวและสังคมมีส่วนทำให้เด็กมีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐานจนมีแนวโน้มที่จะเริ่มอ้วนตั้งแต่วัยเด็ก

พันธุกรรมเป็นปัจจัยอันดับแรก หากคุณพ่อและคุณแม่อ้วน ลูกจะมีโอกาสอ้วนตั้งแต่วัยเด็กได้ ปัจจัยเกี่ยวกับการดูแลเด็กของแต่ละครอบครัวมีผลชัดเจนต่อการเติบโตของเด็กโดยเฉพาะด้านโภชนาการ มีข้อสังเกตว่าลูกที่ดูดนมคุณแม่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาอ้วนเมื่อโตขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นสมดุลตามธรรมชาติเกี่ยวกับปริมาณนมแม่ที่มากพอเหมาะกับการเติบโตของลูกตามวัย ส่วนเด็กที่เลี้ยงด้วยนมชงอาจได้ปริมาณมากเกินจากการเตรียมเผื่อเพราะห่วงว่าลูกจะกินไม่อิ่ม

เนื่องจากปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การเตรียมอาหารที่มีคุณค่าตามวัยส่วนหนึ่งอาจจะต้องมาจากอาหารสำเร็จรูปที่เน้นรสธรรมชาติมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะใช้น้ำมันและน้ำตาล ในระยะยาวจะมีการสะสมของไขมันทำให้ลูกอ้วนได้ นอกจากการดูแลเรื่องอาหาร การออกกำลังกายของเด็กในบ้านก็มีข้อจำกัดทั้งสถานที่และเวลาว่างของคุณพ่อคุณแม่ ทำให้ไขมันส่วนเกินที่ได้รับจากอาหารไม่ถูกใช้ในการออกกำลังกาย เมื่อเด็กอยู่ในบ้านก็จะติดการดูโทรทัศน์ เมื่อโตขึ้นก็ติดเกมส์ซึ่งเป็นกิจกรรมอยู่กับที่ ใช้พลังงานน้อย จึงมีแนวโน้มอ้วนได้

ปัจจัยหลักอีกอย่างเกี่ยวกับสังคมนอกบ้านในวัยเรียน ช่วงเด็กเล็กที่ทางโรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้ต้องมีสารอาหารที่มีคุณภาพครบทุกหมู่ ไม่เน้นอาหารทอดและขนมหวาน สำหรับเด็กโตที่ซื้ออาหารรับประทานเอง ทางโรงเรียนต้องควบคุมชนิดและคุณภาพอาหารเช่นเดียวกัน ไม่ส่งเสริมการขายน้ำหวานหรือขนมที่ให้พลังงานสูง ให้ความรู้ทางด้านโภชนาการที่เหมาะสม สิ่งสำคัญคือ การตลาดที่เชิญชวนให้ซื้อขนมแถมของเล่น คุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนแนะนำลูกด้วย

เด็กอ้วนอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพทำให้เกิดโรคเรื้อรังเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ และปัญหาทางสุขภาพจิต โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นที่จะถูกเพื่อนล้อเลียน การป้องกันโรคอ้วนต้องเริ่มในครอบครัวตั้งแต่เด็ก ถ้าเริ่มสังเกตว่าเริ่มมีแนวโน้มที่จะอ้วนควรจะปรับพฤติกรรมด้านอาหารการกิน และเพิ่มการออกกำลังกายร่วมกันในครอบครัว แต่ต้องทำสม่ำเสมอจึงจะช่วยป้องกันได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกเด็ก ศูนย์พัฒนาการเด็ก
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด