5 โรคต้องระวังที่มากับหน้าร้อน

806

this content porn xxx

ในช่วงหน้าร้อน เราต้องดูแลสุขภาพให้ดี เพราะอากาศที่ร้อนจะนำมาซึ่งสารพัดโรคที่จะเกิดขึ้น ยิ่งอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง จะเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย ฤดูร้อนนี้มีโรคใดบ้างที่ต้องระวัง เรามีข้อมูลมาบอกค่ะ

  • โรคอาหารเป็นพิษ พบได้มากในช่วงหน้าร้อน เกิดจากการทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารพิษที่เกิดจากเชื้อบิด เชื้อสเตปฟีโลคอกคัส และเชื้อบาซิลลัส มักพบในอาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ จากเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการคลื่นไส้อาเจียน บางรายอาจมีถ่ายเหลวเป็นน้ำ มักไม่มีไข้ หายได้เอง
  • โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีอยู่ในน้ำลายของสัตว์ โดยมีพาหะหลักจากสุนัข แมว อาจกัด ข่วน หรือเลียผิวหนังคนมีแผลเชื้อไวรัส โรคพิษสุนัขบ้านี้ เมื่อมีอาการของโรคจะเสียชีวิตทุกราย แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่สำคัญควรนำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน
  • ลมแดด หรือฮีทสโตรกเป็นภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกินไป โดยร่างกายจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ร่างกายระบายความร้อนไม่ทัน เพราะมีการสูญเสียน้ำจากร่างกายออกไปทางเหงื่อเป็นจำนวนมาก อาการเบื้องต้น ได้แก่ เมื่อยล้า อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน เพ้อ ชัก และไม่รู้สึกตัว
  • โรคอุจจาระร่วงเกิดจากการรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อโรค ล้างมือไม่สะอาด และใช้มือหยิบจับของที่ปนเปื้อนเชื้อแล้วนำเข้าปาก โดยผู้ป่วยจะถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน หรือมากกว่าใน 1 วัน โดยถ่ายเป็นน้ำจำนวนมาก และอาจมีอาเจียนร่วมด้วย
  • ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อยเชื้อปนเปื้อนมาเหมือนกับโรคอื่น ๆ อาหารที่มักพบว่าทำให้เกิดโรค คือ ผลิตภัณฑ์จากนม หอย ไข่ เนื้อสัตว์ น้ำ เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้จากการปนเปื้อนของน้ำ และอาหารหรือการสัมผัสกับผู้ที่มีเชื้อนี้ โดยมีอาการที่พบได้ทั่วไป เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดท้อง ท้องผูกและท้องเสีย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]