ผู้สูงอายุกับปัญหาสุขภาพที่ต้องเตรียมรับมือ

633

this content porn xxx

ผู้สูงอายุกับปัญหาสุขภาพที่ต้องเตรียมรับมือ

โรคกลุ่มแรก โรคที่เกิดขึ้นตามวัยที่มาจากการดำรงชีวิตในอดีต หรือโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มโรคสามัญทั่วไป เบาหวาน ความดัน หัวใจ ไต เมื่ออายุมากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสเป็นเพิ่มมากขึ้น
โรคกลุ่มที่สอง เกิดจากความชราภาพของร่างกายหรือมาจากการถดถอยลงของร่างกายที่เกิดกับ สายตา หู คอ จมูก กระดูก และข้อ รวมถึงระบบประสาท

กลุ่มอาการที่เป็นปัญหาในผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตใจและร่างกาย

  • ปัญหาการมองเห็น อายุที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อความเสื่อมของร่างกายร่วมกับโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคเบาหวานที่ส่งผลให้จอประสาทตาเสื่อม อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการมองเห็นที่ลดลง และการรักษาก็จะมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
  • ปัญหาการได้ยิน ผู้สูงอายุมักมีความสามารถในการรับเสียงถดถอยลงโดยไม่รู้ตัว มีอาการหูอื้อ หูตึง เริ่มจากการไม่ค่อยได้ยินเสียงแหลม เสียงที่มีความถี่สูง เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนก็มักฟังไม่เข้าใจ ทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    อาการสับสน เริ่มสูญเสียความทรงจำ อาการหลงลืมหรือคิดช้าลง อาจเกิดอาการเพ้อ งุนงง สับสน ผู้สูงอายุเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ มีพฤติกรรม นึกถึงความทรงจำในอดีต นั่นเป็นสัญญาณเตือนของภาวะสมองเสื่อม การพูดซ้ำถามซ้ำ ความสามารถในการคิดซับซ้อนลดลง หลงทิศทางในสถานที่คุ้นเคย อารมณ์หรือนิสัยเปลี่ยนแปลงไป
  • ปัญหาการทรงตัวและการหกล้ม เป็นปัญหาสำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุ อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น กล้ามเนื้อลีบอ่อนแรง โรคทางสมอง หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การที่ผู้สูงอายุมีกระดูกบางและพรุน เมื่อเกิดการหกล้มก็อาจทำให้กระดูกหักได้ง่าย อาจเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ตามมาจากการผ่าตัด และนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมาในระยะยาว
  • ปัญหาการกลั้นการขับถ่ายไม่อยู่ ซึ่งเกิดได้จากกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อนหรืออ่อนล้า กระเพาะปัสสาวะอ่อนไหว ทำให้การควบคุมการกลั้นการขับถ่ายบกพร่อง ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง หรือเส้นประสาท การรับประทานยาบางชนิด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุเก็บตัว และไม่อยากออกจากที่อยู่อาศัย

การป้องกันและการดูแล
ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ หาสาเหตุและวิธีแก้ไข หาวิธีป้องกันหรือยืดเวลาการเสื่อมถอยของอวัยวะส่วนต่างๆ การดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุมีความจำเป็นอย่างมาก จะมีผลต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจ เมื่อสุขภาพร่างกายดี สุขภาพจิตใจก็จะดีตาม ทำให้ท่านมีอายุยืนยาวเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัวได้ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด