ปัสสาวะเป็นเลือด สัญญาณอันตราย!

1233
www.makeporngreatagain.pro
olivia ass got drilled. yeahporn.top
www.pornforbuddy.com

this content porn xxx

ปัสสาวะเป็นเลือดอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะผิดปกติที่ร้ายแรงและโรคมะเร็งบางชนิดได้มักจะไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือไม่แสดงอาการอื่นใด แต่หากมีลิ่มเลือดปนออกมากับปัสสาวะก็อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดที่ท้องน้อย หรือหลังได้ อย่านิ่งนอนใจ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ

ปัสสาวะเป็นเลือด เป็นอาการเมื่อถ่ายปัสสาวะแล้วมีเม็ดเลือดแดงปนมาพร้อมกับปัสสาวะ  บางครั้งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าชัดเจนหรือบางครั้งก็ไม่สามารถมองเห็นได้ ปัสสาวะที่มีเลือดปนอาจบ่งบอกได้ถึงโรคหรือความผิดปกติที่รุนแรง หากพบว่าตนเองปัสสาวะออกมาเป็นเลือดหรือปัสสาวะเป็นสีที่ผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยหาสาเหตุและรักษา

การที่มีเม็ดเลือดแดงปนออกมากับปัสสาวะ สามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ ปัสสาวะเป็นเลือดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ส่วนอีกชนิดคือ ปัสสาวะเป็นเลือดที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูจึงจะมองเห็น ซึ่งผู้ป่วยจะเห็นปัสสาวะเป็นสีเหลืองใสเหมือนปกติ ทั้งสองกรณีจึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจเพื่อสาเหตุต่อไป

อาการ
อาการหลัก คือ ปัสสาวะเปลี่ยนสี อาจเป็นสีชมพู สีแดง สีน้ำตาลเข้ม มักจะไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือไม่แสดงอาการอื่นใด แต่หากมีลิ่มเลือดปนออกมากับปัสสาวะก็อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดที่ท้องน้อยหรือหลังได้ นอกจากนั้นอาจมีอาการอื่น ๆ เกิดร่วมด้วย โดยความรุนแรงหรือลักษณะอาการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาเหตุ

สาเหตุ
 การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เช่น ท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะ

  • โรคไตบางชนิด เช่น ไตอักเสบ
  • นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ หรือนิ่วในไต
  • โรคถุงน้ำในไต
  • โรคต่อมลูกหมากโต
  • โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
  • เนื้องอกหรือมะเร็งที่ไตหรือกระเพาะปัสสาวะ
  • คนที่ออกกำลังกายหนักมาก ๆ

อาการปัสสาวะเป็นเลือดอาจเป็นสัญญาณของโรคร้าย จึงควรหมั่นสังเกตปัสสาวะรวมถึงอาการที่พบร่วม หากพบความผิดปกติควรรีบมาพบแพทย์ และควรมารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพราะหากมีความผิดปกติจะได้มีโอกาสรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2265 7777     

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]