วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิดได้จริงหรือ?

1415

this content porn xxx

ไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 เป็นโรคที่ติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจเหมือนกัน และมีกลุ่มอาการคล้ายกัน บางคนอาจเกิดความสงสัยว่า หากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปแล้ว จะสามารถช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโควิดได้หรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบมาบอกค่ะ

ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) เป็นโรคที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่าง สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสละอองฝอยจากการไอและการจามของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยจะมีอาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 1-4 วัน การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยลดความรุนแรงจากการป่วย ลดการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ และลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ได้ดี

โควิด-19 หรือ COVID-19 เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนา (Coronavirus) สายพันธุ์ใหม่ เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ต้นตอของไวรัสชนิดนี้มาจากสัตว์ที่เป็นตัวกลางที่แพร่เชื้อสู่มนุษย์ มีระยะฟักตัว 2-14 วัน ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้โดยผ่านสารคัดหลั่งต่าง ๆ เช่น การไอหรือจาม น้ำลาย เป็นต้น ผู้ป่วยจะมีอาการเป็นไข้และพบความผิดปกติด้านระบบทางเดินหายใจ

สรุปได้ว่า ไข้หวัดใหญ่กับโควิด-19 หรือ COVID-19 เชื้อก่อโรคเป็นเชื้อคนละตัวกัน โดยเชื้อก่อโรค Covid-19 คือ Coronavirus ส่วนเชื้อก่อโรคไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อ Influenza virus ซึ่งสายพันธุ์แตกต่างกันไปในแต่ละปี วัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงไม่สามารถลดการแพร่กระจายเชื้อโควิดได้ และป้องกันได้เฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ได้เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 1.7]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด