ข้อควรรู้หลังคลอดบุตร

12

this content porn xxx

• น้ำนมจะเริ่มมาช่วงไหน?
เรื่องน้ำนมเป็นเรื่องที่คุณแม่หลาย ๆ ท่านกังวลนะคะ โดยเฉลี่ยแล้ว น้ำนมจะเริ่มมาในช่วง 24-72 ชั่วโมงหลังคลอดค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่ยังไม่มีน้ำนม ก็ยังไม่ต้องกังวลนะคะ บางรายอาจจะต้องรอถึง 1 สัปดาห์เลยค่ะ คุณแม่ที่คลอดเองอาจจะมีน้ำนมจะมาเร็วกว่าคุณแม่ที่ผ่าตัดคลอดค่ะ

• มดลูกเข้าอู่?
มดลูกเข้าอู่ คือ การที่มดลูกกลับสู่สภาพขนาดปกติก่อนคลอดนะคะ ในช่วงหลังคลอดทันที มดลูกจะมีขนาดลดลงและอยู่ที่ระดับสะดือค่ะ หลังจากนั้น ก็จะค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ จนเข้าสู่ขนาดปกติที่ 6-8 สัปดาห์หลังจากคลอดค่ะ

• การตกไข่?
โดยเฉลี่ยแล้วไข่จะตกหลังจากคลอดบุตรประมาณ 45 – 90 วันนะคะ แต่ก็มีรายงานว่าอาจจะตกเร็วกว่านั้น เร็วที่สุดก็ประมาณ 3 สัปดาห์ค่ะ ในส่วนของประจำเดือน บางคนประจำเดือนก็มาเร็วค่ะ ตั้งแต่ 45 วันแรกหลังคลอด แต่สำหรับผู้ให้นมบุตร ประจำเดือนอาจจะมาช้าขึ้นค่ะ และถ้าให้นมบุตรอย่างเต็มที่ ประจำเดือนอาจจะขาดไปประมาณ 8 – 12 เดือน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติค่ะ

• คุมกำเนิด?
เนื่องจากไข่ตกได้เร็วสุด 3 สัปดาห์หลังจากคลอดบุตร ดังนั้น การคุมกำเนิดก็ต้องรีบทำตั้งแต่เนิ่น ๆ ค่ะ อาจจะปรึกษาและให้คุณหมอคุมกำเนิดทันทีหลังคลอด เช่น การทำหมันหลังคลอด หรือว่าการใส่ห่วงคุมกำเนิดค่ะ อย่างช้าที่สุด หมอแนะนำว่าควรจะคุมกำเนิดในช่วง 6 สัปดาห์หลังคลอดค่ะ

• บุตรคนถัดไป?
ในคุณแม่ที่คลอดบุตรเอง หมอแนะนำให้มีน้องคนถัดไปอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากคลอดค่ะ เพราะว่าคุณแม่อาจจะยังต้องให้นมน้องคนแรกอย่างน้อย 6 เดือนนะคะ แต่สำหรับคุณแม่ผ่าคลอด หมอแนะนำว่าควรจะเว้นอย่างน้อย 1 ปีเพื่อรักษาแผลข้างในท้องให้สมบูรณ์ดีก่อนค่ะ

• เตรียมพร้อมรับมือ
ในช่วงเวลาหลังคลอด คุณแม่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งทางด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจ และการดำเนินชีวิตนะคะ ถ้าเราเข้าใจดีแล้ว ก็เตรียมพร้อมรับมือไว้ก่อน รวมถึงการได้รับกำลังใจที่ดีจากครอบครัว ก็จะช่วยให้สามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างมีความสุขค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สุขภาพสตรี

โทร. 0 2265 7777

แพทย์ผู้เขียน

เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]