รู้เท่าทันภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย

114

this content porn xxx

วัยหนุ่มสาวเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ แต่บางคนอาจเจอกับสภาวะที่เด็กโตเร็วกว่าปกติ เป็นการเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสรีระก่อนวัยอันควร ซึ่งเรียกว่า ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ว่าแต่ภาวะที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร เรามีข้อมูลมาบอกค่ะ

ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย คือ ภาวะที่เด็กโตเร็วกว่าปกติ เนื่องจากมีฮอร์โมนเพศมากเกินไป โดยจะพบในเด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย ปกติเด็กผู้หญิงจะเริ่มเข้าสู่วัยสาวเมื่ออายุ 8-13 ปี แต่ผู้ที่มีภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย จะมีไตเต้านมก่อนอายุ 8 ปี หรือมีประจำเดือนก่อนอายุ 9 ปี 6 เดือน ในเด็กผู้ชายจะเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มเมื่ออายุ 9-14 ปี แต่ผู้ที่มีภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย จะมีอัณฑะขนาดใหญ่ก่อนอายุ 9 ปี และยังทำให้เกิดสิว กลิ่นตัว รวมถึงมีขนรักแร้ หนวดได้อีกด้วย

สาเหตุการเกิด “ภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย”
• กรรมพันธุ์ พ่อหรือแม่มีประวัติเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็ว เช่น พ่อเสียงแตกเร็ว หรือแม่มีประจำเดือนเร็ว
• เด็กที่มีน้ำหนักมาก หรือเกินเกณฑ์
• เกิดจากการทำงานของระบบฮอร์โมนที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันควรโดยไม่ทราบสาเหตุ
• พยาธิสภาพในสมอง เช่น เนื้องอก การติดเชื้อในสมอง หรือสมองเคยขาดออกซิเจน

สัญญาณเตือนว่าอาจเป็นภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
เด็กผู้หญิง
• มีประจำเดือน หรือตกขาวก่อนอายุ 9 ปี 6 เดือน
• มีไตเต้านมก่อนอายุ 8 ปี
• สิว ผิวหน้ามัน มีกลิ่นตัว
• สะโพกผาย
• เริ่มมีขนบริเวณอวัยวะเพศและรักแร้
• ส่วนสูงเพิ่มขึ้นรวดเร็วผิดปกติ

เด็กผู้ชาย
• ลูกอัณฑะและองคชาติขยายตัว
• มีขนที่อวัยวะเพศและรักแร้ หรือกลิ่นตัวร่วมด้วย
• มีสิว หน้ามัน เสียงแตก
• ส่วนสูงเพิ่มขึ้นรวดเร็วผิดปกติ

หากสงสัยว่าบุตรหลานมีภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ควรพามาพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษา ตรวจหาสาเหตุ และรับการรักษาที่เหมาะสมนะคะ หากมีสาเหตุก็รักษาตามสาเหตุ ถ้าไม่มีสาเหตุ แพทย์อาจพิจารณาให้การรักษาโดยใช้ยายับยั้งการหลั่งฮอร์โมนเพศเป็นยาชนิดฉีด ฉีดทุกเดือน เพื่อยับยั้งการเข้าสู่วัยรุ่น เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็ก
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด