ใครบ้างที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปอด Low-dose CT Scan

554

this content porn xxx

มะเร็งปอด หนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตจากมะเร็งอันดับต้นๆ ของคนไทยทั้งชายและหญิง ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะเริ่มต้น หรือก่อนมีอาการด้วยเทคโนโลยี Low-Dose CT จะเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายได้

ไม่สูบบุหรี่ก็เป็นมะเร็งปอดได้
ในประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดกลุ่มที่ไม่มีประวัติสูบบุหรี่เป็นเพศชายร้อยละ 30 เพศหญิงร้อยละ 80

รู้จักกับ Low-dose CT Scan
คือการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่วงอกแบบใช้รังสีต่ำ มีความแม่นยำกว่าการเอกซเรย์ทรวงอกถึง 6 เท่า ซึ่งช่วยให้พบมะเร็งปอดได้รวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จึงทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดลงได้ 20%

กลุ่มเสี่ยงที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปอด Low-dose CT Scan
ตรวจ Low-dose CT Scan ปีละ 1 ครั้ง

• ผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และสูบบุหรี่
• หยุดสูบบุหรี่ น้อยกว่า 15 ปี
• ผู้ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่
• ผู้ที่ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคมะเร็งปอด
• ผู้สูดดมสารก่อมะเร็ง เช่น ควันธูป ควันจากการปิ้ง-ย่าง ท่อไอเสียรถยนต์ และแร่ใยหิน
• ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง
เอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง
กลุ่มอายุน้อยกว่า 50 ปี มีประวัติเสี่ยง
เอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง
กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป ไม่มีประวัติเสี่ยง

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดได้เร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้น หรือก่อนมีอาการด้วยเทคโนโลยี Low-Dose CT การตรวจพบเร็วจะเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายได้
• การตรวจด้วย Low-Dose CT ได้รับปริมาณรังสีจากการตรวจต่ำ
• สามารถถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดสูง และตรวจสอบก้อนเนื้อที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ซม.ได้
• ตรวจง่าย เร็ว ใช้เวลาไม่ถึงนาที

คำแนะนำ : ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ไม่ต้องรอให้มีอาการ แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเทคโนโลยี Low-Dose CT รู้เร็ว รู้ก่อน มีโอกาสรักษาหายได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ

โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด