การเตรียมตัวในการส่องกล้อง

12424

this content porn xxx

การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนตันและกระเพาะอาหาร (Esophagogastroduodenoscopy)

 • ต้องงดน้ำและอาหารตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันก่อนตรวจ
 • วันที่นัดตรวจต้องไม่รับประทานอาหารเช้าและไม่ดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มใด ๆ
 • ในกรณีที่มีการให้ยาระงับประสาททางสายน้ำเกลือ หรือดมยาสลบ เพื่อเวลาตรวจคนไข้จะรู้สึกสบาย ไม่มีความเจ็บปวด แต่หลังจากการตรวจคนไข้อาจจะง่วงได้ หลังจากนอนพักระยะหนึ่งแล้วจึงให้กลับบ้านแต่ต้องมีญาติพากลับด้วยห้ามขับรถเอง และควรหยุดทำงาน ในวันที่ทำการตรวจ 1 วัน
  * หมายเหตุ ท่านสามารถรับคำปรึกษาเรื่องการได้รับยาระงับประสาทได้จากแพทย์ผู้ทำการตรวจ

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

ในการตรวจลำไส้ใหญ่ให้ได้ผล จะต้องเตรียมลำไส้ใหญ่ให้สะอาดที่สุด ไม่มีเศษอาหาร หรือ อุจจาระบังและถ้าหากพบความผิดปกติ เช่น ติ่งเนื้องอก (Polyp) อาจต้องตัดออก ดังนั้นการเตรียมลำไส้ จึงมีความสำคัญมากและต้องปฏิบัติดังนี้

 • ต้องรับประทานยาระบายตามที่แพทย์สั่ง หลังรับประทานยาระบายแล้วไม่ควรเดินทางไปไหน เพราะจะปวดถ่ายอุจจาระ
  * หมายเหตุในผู้สูงอายุหรือเป็นโรคท้องเสียอยู่แล้ว อาจต้องลดขนาดยา กรุณาแจ้งแพทย์เพื่อปรับยา หรือผู้สูงอายุควรมานอนที่โรงพยาบาล 1 คืนก่อนตรวจ เพราะอาจต้องให้น้ำเกลือในกรณีที่ถ่ายอุจจาระและมีอาการอ่อนเพลียมาก
 • ก่อนทำการตรวจ1 วัน ควรได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารจากแพทย์ผู้ทำการตรวจ
 • วันที่นัดตรวจ ต้องไม่รับประทานอาหารเช้าและไม่ดื่มน้ำ ไปถึงโรงพยาบาลตามเวลาที่นัด ในการตรวจ
 • ในกรณีที่มีการให้ยาระงับประสาททางสายน้ำเกลือ หรือดมยาสลบ เพื่อให้คนไข้รู้สึกสบายไม่เจ็บปวดและหลังการตรวจคนไข้อาจง่วงนอนได้ หลังตรวจเสร็จจะให้นอนพักระยะหนึ่งจนตื่นดีแล้วจึงให้กลับบ้าน และจำเป็นต้องมีญาติพากลับบ้านด้วยห้ามขับรถเอง และควรหยุดทำงานในวันที่ทำการตรวจ 1 วัน
  * หมายเหตุ ท่านสามารถรับคำปรึกษาเรื่องการได้รับยาระงับประสาทได้จากแพทย์ผู้ทำการตรวจ

 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.7]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด