ควันบุหรี่มือสอง อันตรายต่อคนใกล้ตัว

34124

this content porn xxx

บุหรี่เป็นต้นเหตุของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอื่น ๆ รวมถึงเส้นเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของโลก การที่คนไม่ได้สูบบุหรี่ได้รับควันเข้าไป ก็จะทำให้เกิดโทษเหมือนกับคนที่สูบบุหรี่ได้เช่นกัน วันนี้เรามีข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับอันตรายของควันบุหรี่มือสองที่จะส่งผลต่อคนรอบข้างมาบอกเล่าให้ฟังกันค่ะ

ควันบุหรี่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สูบหรือไม่ได้สูบบุหรี่ก็ตาม เพราะในควันบุหรี่ประกอบด้วยสารเคมีอันตรายหลายชนิด ซึ่งเมื่อสูดดมควันบุหรี่เป็นประจำอาจเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงได้ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอด โรคมะเร็ง เป็นต้น สารพิษจากควันบุหรี่มือสองที่ผู้ใกล้ชิด หรือผู้ที่อยู่รอบข้างสูดดมเข้าไปจะอันตรายกว่าผู้สูบบุหรี่โดยตรง เพราะเป็นควันบุหรี่ที่ออกมาทางปลายมวนที่ติดไฟจะไม่ผ่านสารตัวกรองอะไรทั้งนั้นซึ่งในส่วนนี้เองจะมีสารพิษค่อนข้างมาก ควันบุหรี่เกิดได้จากสองแหล่งด้วยกัน คือ ควันบุหรี่ที่ผู้สูบพ่นออกมา และควันที่ลอยจากตอนปลายมวนบุหรี่ ควันบุหรี่เหล่านี้อันตราย ถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้เป็นผู้สูบโดยตรงก็ตาม แต่ก็จะทำให้เกิดความระคายเคืองต่อ ตา จมูก คอ ส่งผลให้เกิดการคลื่นไส้ ปวดศีรษะ รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น หอบ ภูมิแพ้ อาจทำให้กำเริบได้

อันตรายจากควันบุหรี่มือสองต่อกลุ่มคนต่าง ๆ
หญิงมีครรภ์และเด็กทารก
– มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตร โดยอาจมีอาการครรภ์เป็นพิษ แท้ง คลอดก่อนกำหนด และเกิดอาการไหลตายในเด็กสูงขึ้น
– มีความเสี่ยงที่ทารกแรกคลอดจะมีน้ำหนักตัวและความยาวน้อยกว่าปกติ  พัฒนาการทางสมองช้ากว่าปกติ และอาจมีความผิดปกติทางระบบประสาท และระบบความจำ
เด็กเล็ก
– ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบและปอดบวมสูงกว่าเด็กทั่วไป
– มีอัตราการเกิดโรคหืดเพิ่มขึ้น
– เกิดการติดเชื้อของหูส่วนกลางในระยะยาว
– เด็กที่ได้รับควันบุหรี่มือสองจะมีพัฒนาการของปอดน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รับควันบุหรี่
ผู้ใหญ่
– เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
– เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอด
– เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่ลำคอมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ 3 เท่า
– เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งอื่นๆ มากกว่าคนปกติถึง 2 เท่า
– ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบหลอดเลือดหัวใจทันทีที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง      

หลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองอย่างไรดี
สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ ควรตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว ไม่ควรสูบบุหรี่ภายในบ้าน เปลี่ยนเสื้อผ้าและล้างมือที่อาจปนเปื้อนสารเคมีจากควันบุหรี่ก่อนสัมผัสหรืออุ้มเด็กและทารก ทางที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากควันบุหรี่ คือหลีกเลี่ยงสถานที่ ๆ มีควันบุหรี่ และไม่อยู่ในบริเวณเขตสูบบุหรี่ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด