จ้องจอบ่อยๆ อันตรายไม่รู้ตัว

3882

การมองใกล้ในกลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เป็นเวลานานๆ จะก่อให้เกิดกลุ่มอาการเรียกว่า Computer vision syndrome ซึ่งจะมีอาการปวดตา เมื่อยตา ปวดศีรษะ แสบตา เคืองตา สู้แสงไม่ได้ น้ำตาไหล ตามัวลง มีภาพซ้อน ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง

สาเหตุ เกิดจากหน้าจอคอมพิวเตอร์มีแสงสว่างเป็นของตัวเอง ทำให้ต้องเพ่งมากขึ้น รวมถึงห้องคอมพิวเตอร์อาจจะมืดหรือสว่างเกินไป ทำให้มีความแตกต่างระหว่างแสงภายนอกกับจอคอมพิวเตอร์เยอะ ท่านั่งของผู้ใช้คอมพิวเตอร์อาจจะไม่ถูกต้อง ทำให้ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลังได้

อาการปวดตา เมื่อยตา พบมากที่สุด เกิดจากความสามารถในการเพ่งลดลง เกิดสายตาสั้นชั่วคราว มักเกิดหลังจากทำงานหน้าจอมากกว่า 4 ชั่วโมง

ตาแห้ง ขณะจ้องจอการกะพริบตาอาจลดลงถึง 60% ปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ตาแห้งมากขึ้น ได้แก่ สภาพแวดล้อม เช่น ในห้องแอร์ อากาศแห้ง หรือหากเป็นผู้หญิง อายุมากขึ้น ใส่คอนแทคเลนส์ ก็จะมีอาการมากขึ้น

ตามัว เกิดจากความสว่างไม่เหมาะสม แสงไฟจากภายนอกมากเกินไป เกิดแสงกระจาย

การป้องกัน

  1. ปรับความสว่างของห้องให้เหมาะสม ควรมีความสว่างของห้องประมาณครึ่งหนึ่งของห้องปกติ ปิดม่าน มีฟิลเตอร์กรองแสงที่หน้าจอ
  2. ท่านั่ง เท้าควรราบติดพื้น เข่าตั้งฉากกับขา หลังตรง ศอกตั้งฉากกับโต๊ะ ระยะห่างจากจอ 40-75 เซนติเมตร เก้าอี้สูง 38-55 เซนติเมตร จุดกึ่งกลางของจอคอมพิวเตอร์ควรต่ำจากระดับสายตาลงมา 15 เซนติเมตร
  3. พักสายตาเป็นระยะ 20-20-20 คือการพักสายตาทุก 20 นาที มองไกล 20 ฟุต เป็นเวลา 20 วินาที
  4. หยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆ เพื่อรักษาตาแห้ง
  5. ใส่แว่นสายตายาว หากมีสายตายาว, ใส่แว่นกรองแสงสีฟ้า เพื่อป้องกันจอตาเสื่อม

แพทย์ผู้เขียน

แพทย์เฉพาะทางโรคต้อหิน
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.7]