จ้องจอบ่อยๆ อันตรายไม่รู้ตัว

4623

this content porn xxx

การมองใกล้ในกลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เป็นเวลานานๆ จะก่อให้เกิดกลุ่มอาการเรียกว่า Computer vision syndrome ซึ่งจะมีอาการปวดตา เมื่อยตา ปวดศีรษะ แสบตา เคืองตา สู้แสงไม่ได้ น้ำตาไหล ตามัวลง มีภาพซ้อน ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง

สาเหตุ เกิดจากหน้าจอคอมพิวเตอร์มีแสงสว่างเป็นของตัวเอง ทำให้ต้องเพ่งมากขึ้น รวมถึงห้องคอมพิวเตอร์อาจจะมืดหรือสว่างเกินไป ทำให้มีความแตกต่างระหว่างแสงภายนอกกับจอคอมพิวเตอร์เยอะ ท่านั่งของผู้ใช้คอมพิวเตอร์อาจจะไม่ถูกต้อง ทำให้ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลังได้

อาการปวดตา เมื่อยตา พบมากที่สุด เกิดจากความสามารถในการเพ่งลดลง เกิดสายตาสั้นชั่วคราว มักเกิดหลังจากทำงานหน้าจอมากกว่า 4 ชั่วโมง

ตาแห้ง ขณะจ้องจอการกะพริบตาอาจลดลงถึง 60% ปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ตาแห้งมากขึ้น ได้แก่ สภาพแวดล้อม เช่น ในห้องแอร์ อากาศแห้ง หรือหากเป็นผู้หญิง อายุมากขึ้น ใส่คอนแทคเลนส์ ก็จะมีอาการมากขึ้น

ตามัว เกิดจากความสว่างไม่เหมาะสม แสงไฟจากภายนอกมากเกินไป เกิดแสงกระจาย

การป้องกัน

  1. ปรับความสว่างของห้องให้เหมาะสม ควรมีความสว่างของห้องประมาณครึ่งหนึ่งของห้องปกติ ปิดม่าน มีฟิลเตอร์กรองแสงที่หน้าจอ
  2. ท่านั่ง เท้าควรราบติดพื้น เข่าตั้งฉากกับขา หลังตรง ศอกตั้งฉากกับโต๊ะ ระยะห่างจากจอ 40-75 เซนติเมตร เก้าอี้สูง 38-55 เซนติเมตร จุดกึ่งกลางของจอคอมพิวเตอร์ควรต่ำจากระดับสายตาลงมา 15 เซนติเมตร
  3. พักสายตาเป็นระยะ 20-20-20 คือการพักสายตาทุก 20 นาที มองไกล 20 ฟุต เป็นเวลา 20 วินาที
  4. หยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆ เพื่อรักษาตาแห้ง
  5. ใส่แว่นสายตายาว หากมีสายตายาว, ใส่แว่นกรองแสงสีฟ้า เพื่อป้องกันจอตาเสื่อม

แพทย์ผู้เขียน

แพทย์เฉพาะทางโรคต้อหิน
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.7]