มะเร็งลำไส้ใหญ่…รู้ก่อน…ป้องกันได้

2276

this content porn xxx

มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป  มีสาเหตุจากปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ กรรมพันธุ์ อาหาร และสิ่งแวดล้อม

พฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยง

  • กินเนื้อแดง อาหารปิ้งย่าง
  • โรคอ้วน
  • สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์

พฤติกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยง

  • กินผักและผลไม้
  • ออกกำลังกาย คุมน้ำหนัก

มะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกมักไม่มีอาการแสดง
การตรวจคัดกรองเพื่อหาติ่งเนื้อในระยะก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็ง
จึงมีความสำคัญอย่างมาก

ผู้ที่ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้แก่

  • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
  • เคยตรวจพบติ่งเนื้อหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่
  • มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

ในปัจจุบัน  การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่  มีความปลอดภัยสูง  และสามารถตัดติ่งเนื้อออกได้ทันทีในกรณีที่ตรวจพบโดยไม่ต้องรับการผ่าตัด ซึ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่สามารถป้องกันได้ไม่ยาก หากรู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ตามข้อบ่งชี้

แพทย์ผู้เขียน

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.5]