เรื่องน่ารู้ในการตรวจสุขภาพ

772

this content porn xxx

ในการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการตรวจสุขภาพซึ่งก็มีข้อห้ามหลาย ๆ อย่าง ที่บางคนอาจจะไม่รู้มาก่อนและอาจจะยังสงสัยว่าจะต้องทำอะไรและต้องเตรียมก่อนตรวจสุขภาพอย่างไรให้ถูกต้อง เพื่อให้รู้ถึงปัญหาของสุขภาพ และผลตรวจออกมาก็จะไม่คลาดเคลื่อน วันนี้เรามีวิธีเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพมาบอกค่ะ

  • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย เป็นต้น
  • งดอาหารและเครื่องดื่ม หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
  • หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
  • สำหรับสตรี หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ควรตรวจหลังมีประจำเดือน

การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เปรียบเสมือนการคัดกรองโรคในร่างกายเราได้นะคะ อย่างน้อยก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในร่างกายและความเสี่ยงที่จะสามารถเกิดขึ้นในอนาคตได้ และเมื่อทราบแล้วก็จะได้ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีมากขึ้น

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด