10 เหตุผลที่ผู้ป่วยเบาหวานควรตรวจสุขภาพประจำปี

920

โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเกิดจากตับอ่อนสร้างอินสุลินได้น้อยลง หรือมีภาวะดื้อต่ออินสุลิน (อินสุลินเป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากตับอ่อน ทำหน้าที่พาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ ) ภาวะที่น้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานจะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายกับอวัยวะต่างๆ เช่น ตา (ตามัว ตาบอด) ไต (ไตเสื่อม ไตวาย) หัวใจ (หลอดเลือดหัวใจตีบ หัวใจวาย) สมอง (อัมพาต) เส้นประสาท (แผลที่เท้าหายลำบาก นำไปสู่การถูกตัดขา) ซึ่งบางครั้งมาเจอโรคเหล่านี้ก่อนกว่าจะรู้ว่าเป็นจากเบาหวานก็เจอโรคแทรกซ้อนไปแล้ว
นอกจากนี้โรคเบาหวานไม่ได้มาเดี่ยวๆ มักจะมาพร้อมกับโรคอื่นๆเสมอ เช่น โรคไขมันในเลือดสูง ไขมันเกาะตับ ความดันสูง

เป็นเบาหวานแล้วควรหันมาใส่ใจตรวจสุขภาพกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะได้ตรวจคัดกรองโรคแทรกซ้อนของเบาหวานตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกที่ยังไม่มีอาการ รวมถึงหาโรคที่พบร่วมด้วย

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด