6 วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก

389

this content porn xxx

เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเกิดจากยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค สามารถพบได้ในทุกกลุ่มอายุ อาการของโรคไข้เลือดออกแม้จะไม่รุนแรง แต่หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันทีท่วงที ก็อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ วันนี้เรามีวิธีป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออกมาฝากค่ะ

  • ควรนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน และหลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้น
  • แต่งกายมิดชิด สวมเสื้อและกางเกงขายาวเมื่อออกนอกบ้าน
  • ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้ และภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด
  • เลี้ยงปลาขนาดเล็กในบ่อหรืออ่างน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำหรือตัวอ่อนของยุงลาย เช่น ปลาหางนกยูง
  • ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ
  • รับวัคซีนไข้เลือดออก เป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเดงกี่ หากติดเชื้อก็จะช่วยลดความรุนแรงและความอันตรายของโรคได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด