พฤติกรรมกัดเล็บ ส่งผลเสียอย่างไร

239

this content porn xxx
Close-up view on the woman biting nails

พฤติกรรมการกัดเล็บ เป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะทำให้เสียบุคลิกภาพแล้ว ยังอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยนะคะ ซึ่งพฤติกรรมนี้สามารถพบได้ในคนทุกวัย แต่พบบ่อยและมักเริ่มต้นในช่วงวัยเด็ก และมักหายไปเมื่อโตขึ้น ว่าแต่จะส่งผลเสียอย่างไรบ้างนั้น เรามีข้อมูลมาบอกค่ะ

  • ทำให้เสี่ยงต่อสุขภาพฟันที่อ่อนแอ เช่น ฟันสึก ฟันแตก เพราะการใช้ฟันกัดเล็บหรือแทะเล็บที่มีความแข็งและใช้แรงอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างความเสียหายกับฟันได้ รวมถึงทำให้ฟันผุ เพราะจะทำให้เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ปาก
  • เล็บผิดรูปและเสียหาย การกัดเล็บอาจสร้างความเสียหายให้กับเล็บและผิวหนังรอบๆ เล็บได้ ทำให้เล็บสั้นกุดผิดปกติ ไม่สวยงาม เลือดออก มีรูปร่างที่ผิดปกติ
  • เสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียใต้เล็บ เช่น พาโรนีเคีย ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยแดง บวม และทำให้เล็บเต็มไปด้วยหนอง อาจยังทำให้เกิดการติดเชื้อในช่องปากได้
  • เสียบุคลิกภาพ เพราะการกัดเล็บจะทำให้เรากลายเป็นคนที่บุคลิกไม่ดี นอกจากนี้แล้วยังดูเหมือนว่าไม่มั่นใจในตัวเอง

อย่างไรก็ตาม หากพบว่าตัวเองมีพฤติกรรมการกัดเล็บจนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทางกาย ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย ประเมินอาการ และรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด