ล้างมืออย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

4074

ทำไมต้องล้างมือ?
– การล้างมือช่วยลดปริมาณเชื้อโรคบนฝ่ามือ ช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ช่องปาก ตา จมูก และป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น
– ควรล้างมือทุกครั้ง โดยยึดหลัก 2 ก่อน 5 หลัง ได้แก่
ก่อน
– ก่อนรับประทานอาหาร
– ก่อนเตรียมปรุงอาหาร
หลัง
– หลังเข้าห้องน้ำ
– หลังหยิบจับสิ่งของสกปรกหรือสิ่งของมีพิษ
– หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล
-หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง
– หลังกลับมาจากนอกบ้าน

โคโรนาไวรัส ร้าย! แต่ป้องกันได้ นอกจากการใส่หน้ากากอนามัยป้องกันแล้ว วิธีที่สำคัญยิ่งกว่าคือการหมั่นล้างมือเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆ ทั้งสะดวก ประหยัดและสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองค่ะ ว่าแต่ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธีต้องทำอย่างไรบ้างตามมาดูกันค่ะ

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด