FAQ การฝังเข็ม

1841

การฝังเข็มมีอันตรายไหม ( Is Acupuncture Safe? )

  • จากรายงานการวิจัยขนาดใหญ่ถึงผลการศึกษาภาวะแทรกซ้อนจากการฝังเข็ม ที่ลงตีพิมพ์วารสาร BMJ ปี 2001 2 รายงาน ซึ่งเป็นการศึกษาไปข้างหน้า (Prospective study) โดย Adrian White และคณะ
    กับ Mac Pherson H. และคณะ พบภาวะแทรกซ้อน 14 ครั้ง ต่อการรักษา 1 หมื่นครั้ง และไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเมื่อทำการรักษา 30,000 ครั้งจากการรักษา โดยแพทย์และนักกายภาพบำบัดที่ได้รับการฝึกสอนมาอย่างดี ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการลืมเข็ม ลืมคนไข้ เป็นลม อ่อนเพลีย รอยเขียวช้ำที่จุดฝังเข็ม อย่างไรก็ตาม การทบทวนรายงานจากทั่วโลกถึงภาวะแทรกซ้อนจากการฝังเข็มในรอบ 27 ปี (1966 – 1993) มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง 216 ราย ที่สำคัญ ได้แก่ ภาวะเยื่อหุ้มปอดทะลุ เส้นประสาทได้รับอันตราย เส้นโลหิตได้รับอันตราย เลือดออกในเยื่อหุ้มหัวใจ เข็มเข้าไปในข้อ เลือดออกในก้านสมอง เป็นต้น

การฝังเข็มเกิดผลในการรักษาอย่างไร ( How Does Acupuncture Work? )

  • เกิดการหลั่งสารต่างๆ ในร่างกายในระบบ NEURO ENDOCRINE และ CYTOKINE หลายชนิด Hormone บางอย่าง เช่น Steroid Enddorphin Serotonin และ Neurotransmitter ต่างๆ การ เปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดทั้งในระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย และกลไกของร่างกายทั้งหมด ทำให้เกิดฤทธิ์ระงับความเจ็บปวด ลดการอักเสบ ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ ปรับปรุงการทำงานของระบบประสาทและสมอง ทำให้จิตอารมณ์แจ่มใส
  • เกิดการกระตุ้นให้มีการปรับตัวของระบบประสาทอัตโนมัติ (Sympathetic a n d Parasympathetic Autonomic nervous system) ซึ่งควบคุมเส้นโลหิต การไหลเวียนโลหิต และการทำงานของอวัยวะต่างๆ เป็นการปรับการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ และปรับปรุงการไหลเวียนเลือดสู่อวัยวะต่าง ๆ เช่น สมอง หัวใจ แขน ขา

ระหว่างการทำฝังเข็มต้องทำอะไรบ้าง (What Does Acupuncture Treatment Involve?)

  • แพทย์จะทำการวิเคราะห์โรคและปักเข็มลงในจุดที่มีผลในการรักษา โดยใช้เข็มที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จำเป็น คลินิกฝังเข็มมีนโยบายที่จะไม่ใช้เข็มจำนวนมากในการรักษาแต่ละครั้ง เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเจ็บมากเกินไปผู้ป่วยไม่ควรกังวลหรือกลัวมากเกินไป เช่นกลัวการติดเชื้อ ความเจ็บปวด แผนกฝังเข็มใช้เข็มที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานที่เชื่อถือได้ ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างดี และเป็นเข็มที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในการปักเข็มจำนวนหลายครั้งของคลินิก ยังไม่มีจุดฝังเข็มจุดใดที่มีการติดเชื้อ เข็มที่ใช้ฝังมีขนาดเล็กกว่าเข็มฉีดยาและเข็มเจาะเลือดที่ใช้กันทั่วไปประมาณ 2-3 เท่า เข็มที่เล็กที่สุดที่เราใช้ โตกว่าเส้นผมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนี้เข็มที่ใช้เป็นเข็มตัน ไม่มีรูตรงกลาง จึงไม่ได้ตัดกล้ามเนื้อตัดเส้นเลือดเหมือนเข็มฉีดยาและเจ็บน้อยกว่า โอกาสจะเกิดอันตรายต่อเส้นประสาท เส้นเลือด และอวัยวะภายในมีน้อย เมื่อทราบตรงนี้แล้วควรทำการรักษาด้วยความสบายใจ ผ่อนคลาย และสงบอารมณ์ เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป แพทย์จะคาเข็มไว้ประมาณ 20-30 นาที โดยอาจกระตุ้นด้วยมือหรือกระแสไฟฟ้า (จากถ่านไฟฉาย จึงไม่มี โอกาสเกิดไฟชอตจนอันตราย) จากนั้นก็จะถอนเข็มออก
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด