ขั้นตอนการย้ายตัวอ่อนเด็กหลอดแก้ว รอบสด VS รอบแช่แข็ง

1968

this content porn xxx

การทำเด็กหลอดแก้วในส่วนของขั้นตอนสำหรับการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกนั้น คำถามที่มักพบได้บ่อย ๆ คือ ควรย้ายตัวอ่อนรอบไหนดี ระหว่างรอบสดหรือรอบแช่แข็ง และทั้งสองวิธีนี้ต่างกันอย่างไร วันนี้เรามีข้อมูลเรื่องนี้มาบอกค่ะ อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการย้ายตัวอ่อนถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยปกติแล้วการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก มี 2 ทางเลือก ดังนี้

  • การย้ายตัวอ่อนรอบสด (Fresh Cycle) เป็นการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าไปในโพรงมดลูกในรอบที่ทำการกระตุ้นและเก็บไข่ทันที
    ข้อดีสำหรับการย้ายตัวอ่อนรอบสดคือ ประหยัดเวลา ข้อได้เปรียบจะอยู่ที่คุณภาพตัวอ่อนเป็นหลักเนื่องจากจะไม่ถูกกระทบกระเทือนจากอุณหภูมิในกระบวนการแช่แข็งและการละลายตัวอ่อน
  • การย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง (Frozen Cycle) เป็นการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าไปในโพรงมดลูกในรอบเดือนถัดไปหลังจากที่มีการใช้ยากระตุ้นรังไข่และเก็บไข่ผสมเป็นตัวอ่อน ซึ่งตัวอ่อนจะถูกแช่แข็งเก็บไว้ ก่อนจะละลายออกมาเพื่อย้ายเข้าโพรงมดลูก
    ข้อดีสำหรับการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งคือ ร่างกายมีเวลาฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติเนื่องจากไม่ได้รับยากระตุ้นรังไข่เหมือนอย่างในรอบสด จึงถือเป็นการพักร่างกายและจิตใจ ที่ส่งผลดีต่อการตั้งครรภ์

การจะเลือกย้ายตัวอ่อนในรอบสดหรือรอบแช่แข็งนั้น แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะย้ายตัวอ่อนแบบไหน เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างร่วมด้วย เช่น คุณภาพตัวอ่อน หรืออายุคุณแม่ เป็นต้น เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของการรักษาค่ะ

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด