คุยกับลูกวัยรุ่นอย่างไรให้เข้าใจกันดี

70

this content porn xxx

วัยรุ่น เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และยากที่จะควบคุมอารมณ์ได้ ซึ่งนั่นคือพัฒนาการของวัยรุ่นตามปกติ แต่จะทำอย่างไรเพื่อให้พ่อแม่ได้พูดคุยกับลูกวัยรุ่นได้อย่างเข้าใจ สิ่งสำคัญก็ขึ้นอยู่กับครอบครัว และการแสดงออกของพ่อแม่ด้วยเช่นกัน วันนี้เราจึงได้รวบรวมเคล็ดลับคุยกับลูกในวัยรุ่นมาบอกค่ะ

  • ให้กำลังใจและเป็นพลังบวก รับฟังอย่างเข้าใจ ไม่ตัดสิน เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของอีกฝ่าย แนะนำให้ใช้คำพูดเชิงบวก เช่น พูดกระตุ้นให้ลูกเห็นสิ่งที่ดีในตัวเอง ทำให้เกิดความภาคภูมิใจเสริมความเชื่อมั่น
  • เป็นผู้รับฟังที่ดี ความสำคัญสำหรับการเป็นพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่น เปิดหูรับฟังความรู้สึกและความคิดเห็นของลูก เพราะเมื่อพ่อแม่เข้าใจลูกจริงๆ ก็จะเป็นการปูทางการแก้ปัญหาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้เวลาร่วมกับลูกอย่างมีคุณภาพ ทำให้ลูกรู้สึกว่าคุยกับพ่อแม่แล้วสบายใจและผ่อนคลาย ให้ลูกเห็นว่าเราพร้อมจะเข้าใจเขา อย่าให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่บังคับและจับผิด
  • กระตุ้นให้ลูกได้แสดงความคิดเห็น พ่อแม่ควรใช้คำถามประเภทปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้ลูกเล่า เช่น “เรื่องมันเป็นอย่างไร” “ลูกโต้ตอบเพื่อนอย่างไรเมื่อเพื่อนล้อเลียนลูก”รวมทั้งการพูดถึงความรู้สึกของลูกตามที่พ่อแม่รับรู้และเข้าใจ เมื่อได้ทำเช่นนี้ก็จะทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่พร้อมจะรับฟังให้ความสำคัญกับตนเองและทำให้ลูกอยากเล่าเรื่องราวมากขึ้น
  • ใช้น้ำเสียงน่าฟัง อย่าด่วนตำหนิ กล่าวโทษก่อนที่ลูกจะพูดจบ พยายามทำความเข้าใจ ให้โอกาส ไม่พูดขัด และสรุปประเด็นให้ตรงกัน โดยใช้น้ำเสียงที่น่าฟัง เพราะวัยรุ่นยังต้องการคำพูดที่อ่อนโยน ในการตักเตือนหรือชี้แนะในการปรับตัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด