การป้องกันอุบัติเหตุทารกพลัดตกขณะอยู่ที่ห้องมารดา

621

this content porn xxx

เพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุพลัดตกของบุตรหลานอันเป็นที่รักของท่านขณะอยู่ที่ห้องมารดา
ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือจากท่านดังนี้

  1. ไม่ปล่อยให้ทารกอยู่บนเตียงมารดา เตียงญาติ หรือเก้าอี้โดยลำพัง
  2. หากต้องการให้ทารกอยู่กับมารดาบนเตียงให้ยกราวกั้นเตียงขึ้นตลอดเวลา
  3. เพื่อความปลอดภัย ควรให้ทารกนอนบนเตียงของทารกโดยเฉพาะ
  4. หากมารดาอ่อนเพลีย-อ่อนล้า ควรให้เจ้าหน้าที่หน่วยทารกแรกเกิดรับทารกกลับไปดูแล

ด้วยความห่วงใย
หน่วยทารกแรกเกิด ชั้น 18 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร.02-265-7777

โทร.02-618-6200

แฟกซ์ 02 265 7888

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด