จริงหรือไม่? การผ่าฟันคุดมีความจำเป็น แม้ไม่มีอาการปวด

1187

this content porn xxx

“จำเป็น” การผ่าฟันคุดเป็นการนำฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติออก อาจจะโผล่ขึ้นมาได้เพียงบางส่วน หรือฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรทั้งซี่ ฟันซี่ที่พบว่าเป็นฟันคุดบ่อยที่สุด คือ ฟันกรามล่างซี่สุดท้าย ซึ่งอยู่ด้านในสุดของกระดูกขากรรไกรล่าง ซึ่งการผ่าฟันคุดจะเป็นการป้องกันการอักเสบของเหงือก ป้องกันฟันข้างเคียงผุ เพื่อป้องกันการละลายของกระดูก แรงดันจากฟันคุดที่พยายามดันขึ้นมาจะทำให้กระดูกรอบรากฟัน หรือรากฟันข้างเคียงถูกทำลายไป สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การจัดฟัน เป็นต้น แต่หากอาการไม่รุนแรงจนเกินไป ทันตแพทย์จะแนะนำให้ใส่ใจเรื่องการรักษาความสะอาดช่องปากเพิ่มขึ้น เพื่อลดโอกาสการอักเสบของเนื้อเยื่อบริเวณที่ฟันคุด หรือเปลี่ยนวิธีทำความสะอาดช่องปาก โดยการให้ผู้ป่วยใช้ไหมขัดฟัน ร่วมกันการแปรงฟัน และใช้น้ำยาบ้วนปาก เพื่อทำความสะอาดที่ซอกฟันด้านหน้าและด้านหลังของฟันคุด ซึ่งจะช่วยให้เหงือกมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด