จริงหรือไม่? เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ช่วยลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม

830

this content porn xxx

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีประโยชน์มากมายมหาศาล เพราะน้ำนมแม่อุดมไปด้วยสารอาหารกว่า 200 ชนิด ช่วยในเรื่องพัฒนาการทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และทำให้ลูกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พบว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเต้านมด้วย ว่าแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เรามีข้อมูลมาบอกค่ะ

การให้ลูกดูดนมแม่จะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมของแม่ได้ จากผลการวิจัยพบว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งเต้านมที่ลดลง เนื่องจากช่วงที่แม่ให้นมลูกอย่างสม่ำเสมอ จะไม่มีประจำเดือนในช่วงที่ให้นม ความเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกาย โดยระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนจะมีปริมาณลดลง และการที่ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงชั่วคราวในช่วงที่ให้นมลูก เซลล์ต่อมน้ำนมจะทำหน้าที่สร้างน้ำนมเป็นหลัก โดยมักจะไม่กลายตัวเป็นเซลล์มะเร็ง ซึ่งความเสี่ยงในการที่เซลล์เหล่านั้นจะเจริญเติบโตผิดรูปไปเป็นเซลล์มะเร็งก็จะลดลงค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สุขภาพสตรี

โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด