จริงหรือไม่? ฟังเพลงเสียงดัง เสี่ยงหูดับ

1321

การฟังเพลงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้ผ่อนคลายความเครียด ลดความวิตกกังวล และสามารถช่วยให้เราโฟกัสกับสิ่งต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเพลงแต่ละเพลงจะสะท้อนอารมณ์ที่แตกต่างกัน และมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคนฟังอีกด้วย แต่หากระดับความดังของเสียงก็มีผลต่อสุขภาพคนเราเช่นกัน เพราะหากเสียงดังเกินไปก็อาจเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินเสี่ยงหูดับได้ ว่าแต่ข้อมูลที่ว่านี้จริงหรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบมาฝากค่ะ

“จริง” เพราะการฟังเสียงดัง เสี่ยงทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินจากประสาทหูเสื่อมได้ อาจรู้สึกได้ยินลดลง และอาจพบร่วมกับมีเสียงในหู เช่น เสียงวี๊ด ซึ่งมักเป็นที่ความถี่สูงก่อน หากเป็นมากอาจสูญเสียที่ความถี่ต่ำร่วมด้วย และอาจเป็นแบบชั่วคราวได้ แต่หากยังได้รับเสียงดังต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ  อาจทำให้เกิดสูญเสียการได้ยินแบบถาวร เช่น ผู้ที่ชอบฟังหูฟังแล้วเปิดเพลงดัง ๆ เป็นต้น ดีที่สุดคือการป้องกัน หลีกเลี่ยงการฟังเสียงดัง หากมีการได้ยินลดลง หูอื้อ มีเสียงในหู ควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป เพราะอาการเหล่านี้อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งบางโรคอาจรักษาได้และทำให้การได้ยินดีขึ้นได้

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด