จริงหรือไม่? รอยพระจันทร์เสี้ยวบนเล็บบอกเรื่องสุขภาพได้

10772

this content porn xxx

หลายคนคงเคยอ่านบทความในอินเตอร์เน็ตที่มีการแชร์เนื้อหาที่พูดถึงรอยพระจันทร์เสี้ยวสีขาวบนเล็บว่าสามารถบอกอาการสุขภาพของเราได้ ว่าแต่เรื่องนี้จะจริงหรือไม่ วันนี้เรามีข้อมูลมาบอกค่ะ

“ไม่จริง” รอยสีขาวลักษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ยวที่เกิดขึ้นบริเวณโคนเล็บ จริง ๆ เรียกว่า lanula ลานูล่า หรือฐานเล็บ nail bed เป็นเพียงบริเวณเล็บที่กำลังงอกและสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า จริง ๆ แล้ว ถ้าบริเวณนี้มีขนาดใหญ่ ก็แสดงว่าเล็บมีสุขภาพดี กำลังเจริญดี ส่วนลักษณะของเล็บที่ใช้บอกอาการทางสุขภาพ จะเป็นเรื่องของดอกเล็บที่เป็นจุดขาวบนเล็บ ซึ่งแสดงถึงการได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน รวมไปถึงลักษณะรูปร่างที่บิดเบี้ยวผิดปกติของเล็บก็สามารถแสดงอาการของโรคต่าง ๆ ได้

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.4]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด