จริงหรือไม่? ติดยาดม เสี่ยงอันตรายต่อร่างกาย

21949

this content porn xxx

เชื่อว่าหลายคนมียาดมติดไว้ในกระเป๋า ติดตัวเอาไว้เผื่อเวลาวิงเวียนศีรษะ คัดจมูก หรือสูดดมเพื่อความสดชื่น แต่ก็มีหลายคนเช่นกันที่มีพฤติกรรมติดยาดม ต้องสูดดมอยู่ตลอดเวลา พฤติกรรมเหล่านี้เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่ เรามีคำตอบมาฝากค่ะ

“จริง” ส่วนใหญ่ยาดมจะประกอบไปด้วย เมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันหอมระเหย ซึ่งเมื่อสูดดมเอาน้ำมันหอมระเหยเข้าไปมากๆ จะทำให้เยื่อเมือกบุทางเดินจมูกเกิดการระคายเคืองได้ ส่วนเมนทอลมีฤทธิ์เป็นยาชาแบบอ่อนๆ และเมื่อสูดดมเข้าไปมากๆ ก็อาจทำให้ปอดอักเสบได้ด้วย ส่วนการบูรและพิมเสน เมื่อสูดดมจะทำให้สดชื่น แก้วิงเวียน ลดอาการบวมจากแมลงสัตว์กัดต่อย แต่หากใช้ไปนานๆ ก็อาจส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางทำให้เกิดอันตรายได้ สำหรับการใช้ยาดมให้เกิดประโยชน์และถูกต้องนั้น คือ การแกว่งให้ห่างจากจมูกเล็กน้อย ไม่แหย่เข้าไปในจมูกแล้วสูดเข้าปอดแบบสุดแรง และที่สำคัญไม่ควรใช้ยาดมร่วมกับผู้อื่นเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.4]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด