คนเราจะเป็นอย่างไร เมื่ออดนอนนานๆ

5146

this content porn xxx

หากมนุษย์เรามีอายุเฉลี่ย 80 ปี กิจกรรมที่กินเวลาชีวิตของเรามากที่สุด ก็คือการนอนหลับ ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของชีวิต หรือเรียกได้ว่าเราใช้เวลานอนรวมๆกัน เป็นเวลาเกือบ 25 ปี ถ้าหากเราใช้เวลานอนน้อยลงคงมีเวลาทำอะไรได้มากกว่านี้อีกมาก มาดูกันว่าหากมนุษย์เรานอนน้อยลง หรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายได้บ้าง

การอดนอน 24 ชั่วโมง
คนส่วนใหญ่จะเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบหลังการอดนอนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ส่งผลให้มีอาการง่วง สับสน หงุดหงิด ความจำ และสมาธิสั้นลง การตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย สมองจะลดระดับพลังงานให้เข้าสู่สถานะ Local Sleep (สภาวะที่สมองใช้พลังงานให้ใกล้เคียงกับการหลับ) ร่างกายจะหยุดการทำงานจากเซลล์ประสาทบางส่วนในสมอง ซึ่งแน่นอนว่าความสามารถในการคิดเชิงซับซ้อนจะมีประสิทธิภาพลดน้อยลง

การอดนอน 48 ชั่วโมง
สมองจะเริ่มหมดสติเป็นระยะๆ ในช่วงสั้นๆ หรือMicrosleep (สภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่น) ร่างกายไม่สามารถขัดขืนได้
อาจเป็นเสี้ยววินาทีหรือมากกว่านั้น ร่างกายจะรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างมาก ประสิทธิภาพในการรับรู้ลดต่ำลง

การอดนอน 72 ชั่วโมง
ผู้ที่อดนอนมากกว่า 72 ชั่วโมง พบว่ามีความบกพร่องในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ อัตราการเต้นของหัวใจจะเพิ่มสูงขึ้น อารมณ์จะแปรปรวน ส่งผลต่อความคิด และคำพูดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน

มนุษย์สามารถทนกับการอดนอนได้นานเท่าไร
มีสถิติ 3 ลำดับ ของผู้ที่สามารถอดนอนได้ยาวนานที่สุดในโลก
– นายทอยมิ ซอยนิ ชาวฟินแลนด์ 276 ชั่วโมง
– นายโทนี่ ไรท์ ชาวอเมริกัน 266 ชั่วโมง
– นายแรนดี้ การ์ดเนอร์ ชาวอเมริกัน 264 ชั่วโมง

อย่างไรก็ดี ในทางการแพทย์ไม่สนับสนุนการอดนอนในทุกกรณี เนื่องจากไม่ได้ส่งผลดีต่อสุขภาพแล้ว ยังทำให้จิตใจหดหู่ หน้ามืดวิงเวียน ประสาทหลอน อารมณ์แปรปวน สูญเสียความจำ และยังอาจจะส่งผลร้ายในระยะยาวอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด