ปัจจัยที่มีผลต่อความสูงของเด็ก

4251

this content porn xxx

ปัจจัยที่มีผลต่อความสูงของเด็ก

  • กรรมพันธุ์ เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อความสูงของเด็กโดยตรง ถ้าคุณพ่อคุณแม่สูงทั้งคู่ เด็กก็จะมีโอกาสสูง ในทางกลับกัน กรณีที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สูงทั้งคู่ เด็กจะไม่สูงเหมือนกัน แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูง เด็กก็จะมีโอกาสสูงในระดับกลาง แต่ในบางกรณีที่คุณพ่อและคุณแม่มีความสูงตามมาตรฐาน แต่อาจเด็กมีแนวโน้มความผิดปกติซึ่งเกิดจากปัจจัยอื่นอีกด้วย
  • อาหารและโภชนาการ สำคัญตั้งแต่คุณแม่อยู่ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ เด็กจะมีพัฒนาการทางกายภาพอยู่ 2 ช่วงอายุ  คือ ช่วงแรกเกิดจนถึง 2 ปีแรก และช่วงเข้าสู่วัยรุ่น ในช่วงแรกที่เด็กอยู่ในวัยเจริญเติบโต สารอาหารนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กขณะนั้นยังไม่สามารถเลือกอาหารทานเองได้ จึงเป็นช่วงที่ผู้ปกครองจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ในช่วงวัยรุ่นร่างกายจะต้องการแคลเซียมถึงวันละ 1,200-1,500 มิลลิกรัม ซึ่งมาจากนมอย่างน้อยวันละ 3 กล่อง ในกรณีสารอาหารไม่เพียงพอ การทานแคลเซียมวันละ 1 เม็ด หลังมื้ออาหารโดยเริ่มตั้งแต่อายุ 8 ขวบ วันละ 500 มิลลิกรัม เป็นการเสริมสร้างมวลกระดูกตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งเด็กหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นในช่วงอายุ 11.5 ปี จนถึง 16 ปี ส่วนผู้ชายตั้งแต่อายุ 13 ปี จนถึง 20 ปี
  • การออกกำลังกายกระตุ้นการเติบโต จะช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของร่างกาย ควรเป็นกิจกรรมที่มีแรงกระแทกโดยมีแรงที่สม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการกระตุ้นกระดูกและข้อต่อกระดูกให้ยืดตัวขึ้น เพิ่มความยาวของกระดูกสันหลัง เช่น การวิ่ง การ กระโดดเชือก ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ โดยเวลาที่พอเหมาะสมต่อวัน คือ 45 – 60 นาที
  • การพักผ่อนที่มีคุณภาพ เมื่อออกกำลังกายแล้วต้องมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ร่างกายของเด็กจะซ่อมแซมเนื้อเยื่อ มีการพัฒนาในช่วงขณะที่เด็กนอนหลับอย่างมีคุณภาพ เด็กต้องการนอนอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงต่อวัน การนอนหลับเป็นเวลายาวนานแต่ไม่เป็นช่วงเวลาก็ไม่สามารถทำให้ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการพัฒนาทางกายภาพของเด็กได้ เนื่องจากมนุษย์จะมีนาฬิกาควบคุมอยู่ภายใน (Biological Clock)
  • พบแพทย์สบายใจกว่า การพบแพทย์เกี่ยวกับความสูงในเด็กนั้น นอกจากจะตรวจพัฒนาการทางร่างกาย ว่าสัมพันธ์กับอายุจริงของเด็กหรือไม่ ยังสามารถตรวจสอบในเชิงลึกได้โดยการตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนต่างๆ ว่าทำงานอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามเกณฑ์หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนเพศ ซึ่งการตรวจร่างกายวิธีนี้ ควรได้รับคำปรึกษาจากกุมารแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อความสูงของเด็กๆ

ด้วยเหตุที่กล่าวมาขั้นต้น เป็นปัจจัยหลัก ๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการความสูงของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์คุณแม่ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาการทางร่างกายของเด็กก็ยังมีปัจจัยทางธรรมชาติกำหนด แต่พัฒนาการทางด้านอารมณ์ ความคิด การตัดสินใจ การเข้าสังคม ก็สำคัญ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรละเลย เพื่อความสุขของลูกของท่านในการอยู่ร่วมสังคมส่วนรวมในอนาคต

แพทย์ผู้เขียน

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.6]