เข้าสู่โหมดสูงวัยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

146

this content porn xxx

เมื่อเข้าสู่ช่วงสูงอายุ สภาพร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้น ช่วงที่เข้าสู่วัยสูงอายุ จึงควรต้องมีการเตรียมตัว เพื่อยอมรับ และปรับตัวให้เข้ากับสังคม และสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุข วันนี้เรามีหลักปฏิบัติง่ายๆ มาบอกค่ะ

  • ทำจิตใจให้แจ่มใส และหากิจกรรมยามว่างทำตามความถนัดและความชอบ เช่น งานฝีมือ เลี้ยงสัตว์ หรือปลูกต้นไม้
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3 วัน อย่างน้อย 20-30 นาที เลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมกับวัย
  • ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัว เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตที่ดี มองโลกในแง่บวก ฝึกนิสัยที่ทำให้ตนเองเป็นสุข
  • เตรียมใจยอมรับความจริงกับเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ทั้งตนเองและบุคคลรอบข้าง
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัด หวานจัด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่
  • ดื่มน้ำและนอนหลับให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
  • ทำกิจกรรมร่วมกันในโอกาสต่างๆ เช่น การออกไปเที่ยวกับครอบครัว หรือทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกัน
  • หลีกเลี่ยงภาวะความเครียด หากิจกรรมที่ชอบทำ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด และรู้จักปล่อยวางให้มากขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]