ข้อมูลสุขภาพ

ไม่ว่าคุณจะพบกับอาการน่ากังวลใดๆ เรามีคำแนะนำในการดูแลตัวเองให้กับคุณ ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ รู้เท่าทันอาการเจ็บป่วยและโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ใกล้ตัว กับความรู้สุขภาพ จากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ที่จะบอกคุณถึงความลับเล็กๆ ในการดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลโรค รวมถึงเมื่อป่วยแล้วต้องดูแลตัวเองอย่างไร

10 เหตุผลที่ผู้ป่วยเบาหวานควรตรวจสุขภาพประจำปี

โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเกิดจากตับอ่อนสร้างอินสุลินได้น้อยลง หรือมีภาวะดื้อต่ออินสุลิน

รักตับ รู้เรื่องมะเร็งตับ

โรคมะเร็งตับเป็นโรคที่ให้การวินิจฉัยระยะเริ่มแรกได้ช้า เนื่องจากไม่ค่อยมีอาการ เมื่อมีอาการโรคก็พัฒนาไปมากแล้ว

วิธีรักษาเต้านมคัด ด้วยตนเอง

เต้านมคัดหลังคลอดเป็นอาการที่พบได้เรื่อย ๆ สำหรับสตรีหลังคลอด อาการมากหรือน้อยสำหรับแต่ละคนนั้นก็จะแตกต่างกันไป จึงต้องรู้วิธีที่จะป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดอาการรุนแรง

คุณแม่ตั้งครรภ์ใช้ยาพ่นหอบหืด ได้หรือไม่?

การเริ่มตั้งครรภ์ใหม่ๆ สิ่งที่คุณแม่ๆกังวลก็มีหลากหลาย อย่างไรก็ดี เรื่องโรคประจำตัวของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษในช่วงครรภ์
วารสารวิชัยยุทธ ฉบับที่ 52

วารสารวิชัยยุทธ ปีที่ 12 ฉบับที่ 52

· VICHAIYUT UPDATE
· บทความพิเศษ “ปลูกถ่ายตับพลิกชีวิต”
· LIFESTYLE 5 พฤติกรรมรังแกตับ
· HEALTH TIPS อาหารและผลไม้ กับระบบย่อยอาหาร
· FOREVER YOUNG กระดูกสะโพกหัก…อันตรายกว่าที่คิด
· ถามมา-ตอบไป ความเชื่อกับการแพทย์
· CARE FOR KIDS เด็กอ้วนน่ารัก ไขมันเกาะตับไม่รู้ตัว

CVS โรคฮิตสำหรับคนติดจอ

มีการศึกษาวิจัยพบว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่มีจอภาพแสดงผลเหล่านี้เป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ มองไม่ชัด แสบตา และปัญหาอื่นๆ ตามมา ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้

ชะลอความเสื่อมจากโรคหลอดเลือดแดงแข็ง

โรคหลอดเลือดแดงแข็ง หรือภาษาอังกฤษที่ว่า atherosclerosis ภาวะนี้มีจริง ไม่เชื่อลองคลำหลอดเลือดแดงที่ข้อพับตัวเอง เปรียบเทียบกับคุณตาคุณยายดู

การดูแลรักษาสุขภาพสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

การรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนั้นจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อ ผู้ป่วยให้ความร่วมมือกับแพทย์ และพยาบาล โดยให้การดูแลและสนใจต่อสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอดังนี้
- การควบคุมน้ำหนักตัว
- การควบคุมอาหาร
- การใช้ยา
- การป้องกันการติดเชื้อ
- การสังเกตการผิดปกติ ที่อาจเกิดขึ้นอยู่ที่บ้าน

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังและญาติ

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจร่างกายก่อนเข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกครั้ง กรณี ผู้ป่วย มีภาวะแทรกซ้อน หรืออาการผิดปกติ เช่น หอบเหนื่อย ความดันโลหิตต่ำ หัวใจทำงานผิดปกติ ฯลฯ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยง และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่แผนก ICU จนกว่าอาการต่างๆ พ้นจากภาวะวิกฤต แล้วค่อยกลับมาฟอกในแผนกไตเทียมอย่างเดิม ผู้ป่วยทุกท่านควรแต่งกายให้เรียบร้อย และรักษาความสะอาดของร่างกาย ตัดเล็บมือ และเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ ผู้ป่วยสามารถนำของใช้ส่วนตัวมาใช้ในแผนกได้ เช่น...
0